Orange ma zapłacić 9,1 mln zł kary. Wysyłał klientom SMS-y bez ich zgody

Urząd Komunikacji Elektronicznej stwierdził, że Orange wysyłał SMS-y marketingowe bez posiadania zgód klientów i nałożył na operatora kary pieniężne w łącznej wysokości 9,1 mln zł. Do klientów trafiło 3,8 mln takich SMS-ów.

Postępowanie, w wyniku którego na Orange Polska nałożono karę, zostało zainicjowane skargą klienta sieci. Otrzymał on od firmy za pośrednictwem wiadomości SMS niezamówione informacje marketingowe.

Wysłano prawie 4 mln SMS-ów

UKE ustaliło, że użytkownicy dostali łącznie 3,8 mln niechcianych SMS-ów od pomarańczowego operatora. Na firmę nałożono kary pieniężne wynoszące łącznie 9,1 mln zł. Decyzja nie jest prawomocna.

Prezes UKE stwierdził, że Orange Polska S.A. wykorzystywała automatyczne systemy wywołujące do celów marketingu bezpośredniego nie wykazując posiadania wymaganych w takim przypadku zgód abonentów lub użytkowników końcowych. W trakcie postępowania ustalono, że zostało wysłanych łącznie ponad 3,8 mln wiadomości SMS do klientów, z naruszeniem Prawa Telekomunikacyjnego. Na Orange Polska S.A. nałożono kary pieniężne w łącznej wysokości 9,1 mln zł

- czytamy w komunikacie.

Art. 172 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego stanowi zabezpieczenie abonentów i użytkowników końcowych przed ingerencją w ich prywatność przez niezamówione komunikaty. Przepis ten zakazuje używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, chyba że abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę.

Zabrało wymaganych zgód

Orange Polska S.A. nie wykazała, że posiadała utrwalone zgody udzielone przez swoich abonentów i użytkowników końcowych na otrzymywanie wiadomości o charakterze marketingowym, przy użyciu automatycznych systemów wywołujących. Wysyłka ww. wiadomości SMS odbyła się zatem wbrew zakazowi wynikającemu z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego, który nie został uchylony przez stosowne zgody osób, do których były wysyłane wiadomości SMS o charakterze marketingowym, wyjaśnia urząd.

Prezes UKE oceniając zakres naruszenia zwrócił uwagę na okoliczność, iż bezpośrednią konsekwencją stwierdzonych naruszeń było obniżenie przewidzianego prawem stopnia ochrony prywatności i związanych z tym praw abonentów i użytkowników końcowych w relacji z przedsiębiorcą telekomunikacyjnym. Jednocześnie skala procederu była znaczna, gdyż objęła łącznie 3 820 185 numerów telefonów abonentów lub użytkowników końcowych

- czytamy w dalszej części komunikatu.

Orange "przeprasza" rozdając pakiety 

Prezes UKE ocenił natomiast pozytywnie podjęte przez Orange Polska działania zmierzające do zadośćuczynienia abonentom i użytkownikom końcowym za bezprawne rozesłanie do nich wiadomości SMS o charakterze marketingowym, poprzez przyznanie im specjalnych bonusów (pakietów danych).

Prezes UKE wziął przy tym pod uwagę starania firmy mające na celu dotarcie do adresatów uprzednio wysłanych wiadomości SMS, a w szczególności fakt, że informacja o bonusie została zatytułowana jako "Ważna informacja dla klientów", aby zapewnić jej odpowiednią zauważalność na stronie internetowej spółki. Opisana okoliczność została wzięta pod uwagę i miała wpływ na wysokość nałożonej kary.

Więcej o: