Zwolnienia grupowe u wielkiego producenta gier mobilnych. Pracę straci 10 proc. pracowników

Producent gier mobilnych Huuuge Games zapowiedział zwolnienia grupowe. Pracę straci ok. 10 proc. pracowników. Przyczyna redukcji zatrudnienia nie została wyjaśniona.

"Zarząd Huuuge Games sp. z o.o. ("spółka zależna") podjęła uchwałę o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych i rozpoczęciu procedury konsultacji w sprawie zwolnień grupowych. Zwolnienia grupowe w Spółce Zależnej zostaną przeprowadzone do końca kwietnia 2023 roku i obejmą szacunkowo około 10 proc. zatrudnionych w Grupie Emitenta ogółem (według stanu na koniec 31 grudnia 2022 roku)" - czytamy w poniedziałkowym komunikacie globalnego producenta gier mobilnych, który notowany jest na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Zobacz wideo Ten sprzęt poraża wydajnością (i ceną). Co potrafi nowy MacBook Pro? [TOPtech]

Huuuge Games ogłosił zwolnienia grupowe

"Konsekwencją podjęcia przez zarząd spółki zależnej uchwały o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych i rozpoczęciu procedury konsultacji, będzie powiadomienie przedstawiciela pracowników. Ponadto spółka zależna powiadomi właściwe urzędy pracy o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych" - podkreślono. Nie podano natomiast przyczyn redukcji zatrudnienia.

W dalszej części komunikatu amerykańska spółka podaje, że kolejny komunikat w sprawie zwolnień grupowych opublikuje po zakończeniu wymaganych prawem konsultacji z przedstawicielem pracowników. "Ostateczne dane w zakresie wpływu restrukturyzacji zatrudnienia na wyniki finansowe Grupy Huuuge zostaną podane w skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za pierwsze półrocze 2023" - zaznaczono.

Huuuge Games odniósł się do upadku Silicon Valley Bank

Producent gier mobilnych przekazał w zeszłym tygodniu, że mimo upadku Silicon Valley Bank (SVB), uzyskał dostęp do swojego konta w amerykańskim banku, w którym posiadał środki pieniężne w wysokości około 24,2 mln dolarów. Jak czytamy, Huuuge przelał 23,6 mln dolarów do innych banków. Wyjaśniono, że 17 marca posiadał w SVB 600 tys. dolarów, trzymane na rachunkach bieżących oraz "money market accounts".

Więcej informacji z Polski przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zgodnie z oświadczeniami Rady Rezerwy Federalnej z dnia 12 marca 2023, Federalna Agencja Ubezpieczeń Depozytów podjęła działania zapewniające pełną ochronę wszystkich deponentów SVB, zarówno ubezpieczonych, jak i nieubezpieczonych. Huuuge po przeanalizowaniu uzyskanych informacji oraz komunikatów amerykańskich organów regulacyjnych, nadal ocenia ryzyko utraty zdeponowanych środków w banku SVB jako niskie. Spółka potwierdzała wówczas, że sytuacja SVB nie ma istotnego wpływu na działalność jej grupy kapitałowej.

Huuuge zatrudnia obecnie ponad 600 osób, posiada dziewięć biur w dziewięciu miastach na całym świecie. W gry tego producenta grają gracze ze 195 krajów świata. Posiada ponad 3 mln aktywnych graczy miesięcznie.

Więcej o: