Rząd zajmie się ochroną dzieci przed pornografią. Będą blokady albo kary

Dostawcy internetu będą mieli obowiązek wprowadzić bezpłatny mechanizm blokowania dostępu do treści pornograficznych w sieci, w przeciwnym wypadku posypią się kary. Rząd we wtorek zajmie się projektem ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w internecie - podaje Polska Agencja Prasowa.
Zobacz wideo Co pracodawca musi zapewnić pracownikowi do pracy zdalnej?

Projekt ustawy ma stworzyć "ramy prawne zobowiązujące dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych świadczących usługę dostępu do internetu do określonych działań na rzecz ochrony małoletnich" - wyjaśnia na swojej stronie internetowej Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. W komunikacie podkreślono, że "w szczególności dostawcy usługi dostępu do internetu zostaną zobowiązani do wprowadzenia bezpłatnego, skutecznego i prostego w obsłudze mechanizmu blokowania dostępu do treści pornograficznych w internecie, podejmowania działań promocyjnych na rzecz uświadomienia abonentów o możliwości skorzystania z usługi ograniczenia dostępu do treści pornograficznych w internecie i skorzystania z nich oraz opracowania raportu o podjętych przez siebie działaniach mających na celu promowanie korzystania przez abonentów z rozwiązań ograniczających dostęp do treści pornograficznych w internecie".

Blokada pornografii dla nieletnich. Będą też kary finansowe

Projekt ustawy, którym rząd, jak podaje PAP, zajmie się we wtorek, przewiduje również uprawnienie ministra właściwego do spraw informatyzacji do przeprowadzenia kontroli i postępowania pokontrolnego w celu weryfikacji przestrzegania przepisów ustawy przez dostawców usługi dostępu do internetu. Natomiast w przypadku niewywiązania się z obowiązków, na dostawców usług dostępu do internetu będą mogły zostać nałożone kary pieniężne. "Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zobowiązany będzie, na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji, udzielić odpowiedniego wsparcia w prowadzonych przez ministra czynnościach kontrolnych, oraz do udzielenia ministrowi wszelkich informacji o dostawcach usługi dostępu do internetu koniecznych do wypełnienia obowiązków kontrolnych" - podaje KPRM.

Więcej o: