Windows XP - Jak zmienić litery dysków?

System Windows przypisuje dyskom konkretne oznaczenia w postaci liter. Możemy jednak łatwo je zmienić. Oto jak to zrobić.

Aby zmienić litery dysków musimy wykonać następujące kroki.

1 . Klikamy Start - > Uruchom , i tu wpisujemy diskmgmt.msc .

2 . Otworzy się Zarządzanie dyskami .

3 . Klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy Zmień literę dysku i ścieżki...

4 . Teraz wybieramy nową literę i klikamy przycisk OK .

5 . Nie można zmienić litery dysku systemowego (C).

6 . Musimy też pamiętać, że niektóre programy będą odwoływać się do wcześniejszych ścieżek, czyli może być konieczna ich ponowna instalacja.

Więcej o: