Windows XP - Jak zmienić kolejność wyświetlania liter dysków / partycji?

System Windows automatycznie przypisuje kolejność wyświetlania liter dysków - pojawiają się po etykietach. Możemy jednak łatwo to zmienić. Oto jak to zrobić.

Aby zmienić kolejność wyświetlania liter musimy wykonać następujące kroki.

1 . Po wejściu do Mój komputer zobaczymy domyślny sposób wyświetlania, czyli litery po etykietach.

2 . Nawet jeśli zmienimy nazwę dysku / partycji nie będziemy mieli wpływu na literę, która zawsze pozostanie na końcu.

3. Klikamy zatem Start -> Uruchom i wpisujemy regedit .

4 . Odnajdujemy HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer .

5 . Jeśli nie znajdziemy tu wartości ShowDriveLettersFirst , musimy ją utworzyć. Aby to zrobić klikamy prawym przyciskiem i wybieramy Nowy -> Wartość DWORD .

6 . Klikamy na ShowDriveLettersFirst dwa razy lewym przyciskiem myszy i wpisujemy odpowiednią wartość w polu Dane wartości .

4 - litery będą wyświetlane przed etykietami.

0 - litery będą wyświetlane po etykietach (domyślne ustawienie).

2 - litery w ogóle nie będa wyświetlane.

7 . Teraz dajemy Plik -> Zakończ . Następnie restartujemy komputer.

8 . Po tej operacji litery będą przed etykietamy - oczywiście, jeśli wybraliśmy 4 .

Więcej o: