Skracanie utworów w formacie MP3

Ściągnąłeś utwór swojego ulubionego wykonawcy w formacie Mp3. Chciałbyś go przenieść do swojego telefonu komórkowego i ustawić jako dzwonek. Niestety na początku piosenki znajduje się dość długi wstęp, który chciałbyś wyciąć. Zamiast poszukiwać skróconej wersji ulubionego utworu, który będzie pasował jako dzwonek, skorzystaj z bezpłatnego oraz bardzo prostego w obsłudze programu.

W tym celu:

  1. Pobierz mpTrim
  2. Zainstaluj go w swoim komputerze.
  3. Uruchom program mpTrim i wybierz menu Open . Wskaż plik MP3.
  4. W polu from the beginning podaj, ile sekund z początku utworu ma zostać wyciętych.
  5. Aby odsłuchać skróconą wersję utworu, kliknij fioletowy przycisk z symbolem odtwarzania.
embed

Rys. Określ, o jaki czas utwór ma zostać skrócony

  1. Zapisz skrócony utwór za pomocą polecenia Save As .

Pokazujemy również, jak

skopiować utwory z płyt audio do plików MP3

oraz w jaki sposób

automatycznie uzupełnić informacje o utworach

(wykonawcy, tytule, itd.).