Błąd zatrzymania spowodowany uszkodzonym plikiem

Podczas każdego uruchamiania Windows XP sprawdza integralność najważniejszych plików systemu: wszystkich plików sterowników, bibliotek DLL wraz z bibliotekami User, interfejsu (Graphics Device Interface), powłoki, rdzenia, Ntdll i inne. Nawet jeden uszkodzony plik wystarczy, aby Windows zasygnalizował błąd STOP: 0xC0000221.

Jeśli uszkodzony został plik systemowy, możesz go szybko przywrócić za pomocą narzędzia konfiguracji systemu oraz płyty instalacyjnej Windows. Pliki systemowe znajdują się zazwyczaj w katalogach Windows lub Winnt oraz ich podkatalogach System bądź System32 . Niektóre z nich znajdują się bezpośrednio na płycie instalacyjnej Windows, inne zaś są częścią archiwów typu CAB używanych przez instalator Windows. Omawiana funkcja narzędzia konfiguracji systemu pozwala wyodrębnić plik systemowy z takiego archiwum.

embed

Rys. Narzędzie konfiguracji systemu umożliwia przywracanie uszkodzonych plików systemowych

W celu wyodrębnienia pliku systemowego z archiwum CAB:

  1. Zapisz dokładnie nazwę oraz ścieżkę pliku systemowego wyświetlanego w komunikacie o błędzie STOP.
  2. Uruchom Narzędzie konfiguracji systemu, klikając Start/Uruchom i wpisując msconfig.
  3. Z zakładki Ogólne wybierz przycisk Rozwiń plik .
  4. W polu Plik do przywrócenia wpisz nazwę pliku systemowego, który chcesz przywrócić, np. memgrp.dll .
  5. W polu Przywróć z wpisz ścieżkę do archiwum CAB znajdującego się na płycie instalacyjnej Windows i zawierającego dany plik, np. D:\i386\DRIVER.CAB .
  6. Pole Zapisz plik w powinno zawierać ścieżkę docelową przywracanego pliku, np. C:\windows\system32 .
  7. Kliknij przycisk Rozwiń w celu rozpoczęcia procedury przywracania pliku.

Zajrzyj również do naszego

krótkiego poradnika

, w którym pokazujemy, jak radzić sobie, gdy w Twoim komputerze zaczyna pojawiać się niebieski ekran.