Własne skróty klawiaturowe

Za pomocą skrótów klawiaturowy wiele czynności można wykonać szybciej, niż myszą. Jednak Jeśli jednak skróty klawiaturowe używane w Windows nie odpowiadają Ci, można skonfigurować własne.

HotKeyz to program do definiowania i kontroli skrótów klawiaturowych systemu operacyjnego. Dzięki niemu możesz utworzyć własne skróty służące do uruchamiania wybranych przez Ciebie programów.

Wstępnie jest skonfigurowanych 11 skrótów, które służą do otwierania przeglądarki internetowej, poczty e-mail, panelu sterowania, głośności itd. Najciekawsze możliwości programu to szybkie minimalizowanie, zamykanie oraz ukrywanie wszystkich okien na pulpicie, łączenie/rozłączanie z Internetem czy kontrolowanie najważniejszych funkcji Winampa.