Francuska prezydencja w Radzie UE. Macron bierze się za "europejską suwerenność", klimat i migrację

1 stycznia Francja objęła na sześć miesięcy rotacyjne przewodnictwo w Radzie UE. Prezydent Emmanuel Macron obiecał "całkowite zaangażowanie" na rzecz UE podczas prezydencji swojego kraju.
Zobacz wideo Pobił pracownicę poczty. Policja szuka świadków

Emmanuel Macron chce  w tym czasie zająć się wieloma sprawami. Ze względu na wybory prezydenckie we Francji w kwietniu 2022 roku, wiele ważnych spotkań zaplanowano już na pierwszy kwartał.

Prezydent uważa unijny plan odbudowy oparty na wspólnym zadłużeniu za dobry model finansowania przyszłych inwestycji. - Należy ponownie rozważyć ramy budżetowe - mówi Macron, odnosząc się do dotychczasowych zasad, które przewidują na przykład poziom zadłużenia nieprzekraczający 60 procent PKB. Zasadę, zgodnie z którą deficyt nie powinien przekraczać trzech procent produktu krajowego brutto, określił jako "przestarzałą".

Więcej informacji gospodarczych na stronie głównej Gazeta.pl

Kwestie migracyjne

Francja postuluje "Europę, która wie, jak chronić swoje granice zewnętrzne". Podczas francuskiej prezydencji planowana jest reforma strefy Schengen, przewidująca regularne spotkania zainteresowanych ministrów. W sytuacjach kryzysowych - takich jak na granicy białorusko-polskiej - ma powstać nowy mechanizm, który umożliwi szybkie wysłanie sił bezpieczeństwa i wyposażenia z innych państw UE. Francja chce również kontynuować długoterminowy projekt ujednolicenia przepisów azylowych.

Obronność

Dla Macrona motywem przewodnim jest "europejska suwerenność". Podczas francuskiej prezydencji w Radzie UE ma zostać przyjęty zaproponowany przez Niemcy w czasie ich ubiegłorocznej prezydencji "Strategiczny kompas UE" (strategia bezpieczeństwa określająca wspólne cele państw członkowskich w obszarach reagowania kryzysowego, zdolności wojskowych, współpracy z partnerami oraz wzmacniania odporności UE na kolejne lata). Kompas zajmuje się także zagrożeniami na oceanach, w przestrzeni kosmicznej i w cyberprzestrzeni.

Założenia klimatyczne

Prezydent Francji zamierza także przeforsować nałożenie opłat na importowane produkty czyli tzw. graniczny podatek węglowy, którego oficjalna nazwa to Mechanizm dostosowawczy cen CO2 na granicy  (ang. Carbon Border, Adjustment Mechanism-CBAM). Macron chce w ten sposób zapobiec niekorzystnym warunkom konkurencji dla firm europejskich, które produkują zgodnie z bardziej rygorystycznymi przepisami środowiskowymi. - Nie możemy stracić ani minuty, to prawdziwa sytuacja kryzysowa - wskazuje prezydent, odnosząc się do zmian klimatycznych. Chce on również zakazać importu produktów, dla których wycinane są masowo lasy tropikalne.

Plany dotyczące Afryki

W dniach 17 i 18 lutego w Brukseli odbędzie się wspólny szczyt UE i Unii Afrykańskiej. Emmanuel Macron apeluje o "nowe porozumienie gospodarcze i finansowe". Jego zdaniem, potrzebna jest nowa solidarność z kontynentem, który zmaga się z konsekwencjami pandemii i ogromnego przyrostu ludności. Ponadto Afryce należy pomóc w walce ze zmianami klimatycznymi.

 

Europejska służba cywilna

W centrum uwagi francuskiej prezydencji znalazła się kwestia europejskiej służby cywilnej. W przyszłości wszyscy młodzi ludzie poniżej 25 roku życia w Europie powinni mieć możliwość odbycia takiej sześciomiesięcznej służby. Może to być pobyt na uczelni, ale także praktyka lub staż.

(AFP/jar) 

Tekst pochodzi z serwisu Deutsche Welle

Więcej o: