Lasy Państwowe zorganizowały konkurs, by "promować drewno". Miliony złotych dla parafii

Lasy Państwowe zorganizowały konkurs, który ma na celu promowanie drewna, gospodarki leśnej i samych LP. Laureaci na ten cel mogą dostać nawet po 100 tys. zł. W wynikach jest 118 podmiotów, z czego ogromna większość to parafie i inne instytucje Kościoła katolickiego. Środki mają być wydane np. na remonty zabytkowych elementów drewnianych w kościołach.
Zobacz wideo Dr Kostka: W strukturach zarządu Lasów Państwowych są ludzie, z którymi ciężko dojść do porozumienia

Nawet kilka milionów złotych może trafić do parafii i innych instytucji Kościoła katolickiego z Lasów Państwowych. W tym roku Państwowe Gospodarstwo Leśne ogłosiło konkurs pod hasłem "Drewno jest z lasu", który "ma na celu promowanie drewna i Lasów Państwowych jako głównego dostawcę tego surowca" i "polskiego modelu trwale zrównoważonej gospodarki leśnej". Przykładami mają być elementy architektury drewnianej. 

Do konkursu mogły zgłaszać się organizacje, samorządy, a także związki wyznaniowe, które chcą prowadzić działania promocyjne dotyczące drewna. Konieczne było dysponowanie obiektami "stworzonymi z wykorzystaniem drewna", które posiadają walory kulturowe i społeczne.

Jak zwraca uwagę Marta Jagusztyn z Fundacji Lasy i Obywatele, to nie jest jedyny taki program. - Lasy Państwowe prowadzą na przykład ogólnopolskie programy wsparcia kół gospodyń wiejskich czy grup sportowych. Te programy charakteryzuje kluczowy element umowy, wymaganie, żeby grantobiorca promował Lasy Państwowe i ich podejście do gospodarki leśnej - mówi działaczka i zastanawia się:

Czy to jest zadanie Lasów Państwowych? Obecnie duże pieniądze z zysków z wyrębu lasów idą na to, by LP promowały siebie i swoje podejście do gospodarki leśnej. Podejście, które jest w coraz szerszych kręgach, również naukowych, uważane za niezrównoważone, szkodliwe dla przyrody i lekceważące potrzeby społeczne związane z lasem.

- W świetle ustawy o lasach Lasy Państwowe mają także inne cele - nie tylko produkcję drewna, ale też na przykład ochronę przyrody i zapewnienie, żeby lasy służyły wszystkim. Wydawanie milionów złotych na "promocję drewna" pokazuje, że najważniejszy dla nich jest ten jeden cel - ocenia Jagusztyn.

Lasy Państwowe ogłosiły konkurs. Nagrody głównie dla parafii

W regulaminie w żaden sposób nie sprecyzowano, na czym mają polegać te działania promocyjne. Wyznaczono za to maksymalną kwotę, która jest przyznawana wybranym podmiotom. To 100 tys. zł. 

W październiku opublikowano listę laureatów konkursu. Jak zwrócił uwagę Antoni Kostka z Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze - ogromna większość z nich to kościoły. 

W sumie komisja konkursowa wybrała 118 podmiotów, którym Lasy Państwowe przekażą do 118 tys. zł na "promocję drewna". Wśród nich 77 to parafie, a także zakony i klasztory, diecezje i ich instytucje. Tylko kilkanaście to jednostki samorządu, a poza tym pojedyncze szkoły, OSP czy organizacje pozarządowe.

Na co mają trafić środki? W jednej z parafii usłyszeliśmy, że środki pozwolą na remont zabytkowych stalli (czyli drewnianych ław w prezbiterium), które są obecnie w złym stanie. Szczególnie eksponowane ma być drewno, z którego są wykonane. 

Wysłaliśmy do Lasów Państwowych pytania dot. konkursu i czekamy na odpowiedź.

Zenek na Hubertusie

Jagusztyn zwraca też uwagę na inne sposoby promocji, jakie mają LP. - W ostatnim czasie Lasy Państwowe zintensyfikowały działania mające na celu budowanie lokalnych wpływów. Na przykład w nadleśnictwie Łochów podczas Hubertusa współorganizowanego z gminą, Lasy Państwowe zasponsorowały koncerty Bayer Full i Zenona Martyniuka. Na wsparcie imprezy wydały 90 tys. zł. Nie wiem co disco polo ma wspólnego z Hubertusem. Wiem natomiast, że nie powinno być finansowane bezpośrednio przez Lasy Państwowe z pieniędzy z wyrębu polskich lasów - ocenia. 

Jej zdaniem Lasy Państwowe nie powinny mieć możliwości wydawania tak dużych funduszy na promocję siebie, budowanie wpływów i wizerunku. - Nie powinny też samodzielnie prowadzić na taką skalę programów społecznych. Lasy Państwowe dysponują ogromnymi pieniędzmi, które pozyskują zarządzając w naszym imieniu ponad jedną czwartą powierzchni kraju. I dużą część tych de facto publicznych pieniędzy marnują. W 2021 roku Lasy Państwowe odnotowały 10 miliardów przychodu i 700 milionów zysku, przy bardzo wysokich nakładach na płace, siedziby, autopromocje, budowanie wpływów, a równocześnie nikłych kontrybucjach do budżetu - stwierdza.

Więcej o: