Dyrektor Lasów Państwowych: Jesteśmy gotowi, żeby wygrać wielką batalię wyborczą, jesień 2023

- Rząd poparł naszą inicjatywę w obronie polskich lasów. Jesteśmy gotowi, żeby wygrać batalię wyborczą. Myślę, że polska prawica pokaże swoją wielką moc - powiedział dyrektor Lasów Państwowych Józef Kubica. "Czy ktoś ma jeszcze jakiekolwiek wątpliwości, że 'ziobryści' uczynili z Lasów Państwowych swoją przybudówkę?" - skomentował Rzecznik Greenpeace Marek Józefiak.

We wtorek odbyła się konferencja prasowa Solidarnej Polski. Wzięli w niej udział m.in. wiceminister środowiska, pełnomocnik rządu ds. leśnictwa i łowiectwa Edward Siarka, wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. W wydarzeniu uczestniczył również dyrektor generalny Lasów Państwowych Józef Kubica.

Zobacz wideo „W Lasach Państwowych są miliardy złotych, które finansują działania Solidarnej Polski i Zjednoczonej Prawicy"

Dyrektor Lasów Państwowych: Jesteśmy gotowi, żeby wygrać wielką batalię wyborczą

- W tej chwili jest taka sytuacja, że rząd Zjednoczonej Prawicy poparł naszą inicjatywę w obronie polskich lasów. O czym to świadczy? Że jesteśmy silni, jesteśmy gotowi, żeby wygrać wielką batalię wyborczą, jesień 2023. Myślę, że polska prawica pokaże swoją wielką moc - mówił Józef Kubica.

Rzecznik Greenpeace Marek Józefiak, komentując wypowiedź dyrektora generalnego Lasów Państwowych, ocenił, że jest to "kompletny upadek instytucji". "Czy ktoś ma jeszcze jakiekolwiek wątpliwości, że 'ziobryści' uczynili z Lasów Państwowych swoją przybudówkę?" - zapytał na Twitterze.

"Lasy Państwowe już oficjalnie wchodzą do kampanii wyborczej i udzielają poparcia Zjednoczonej Prawicy" - skomentował sytuację profil "Nasze Lasy". "Nasz prawnik twierdzi, że prawdopodobnie złamane zostało prawo" - dodano.

Apolityczność służby państwowej jest zapisana w konstytucji, ustawach i ugruntowana w wyrokach m.in. TK. Tak jednoznaczne i publiczne opowiedzenie się instytucji państwowej po stronie określonej partii nie budzi wątpliwości co do złamania podstawowych zasad, na których powinna się opierać działalność urzędów i służb. Dodajmy do tego liczne doniesienia o finansowaniu przez LP określonych podmiotów związanych z daną partią w kontekście kampanii wyborczej

- czytamy.

Kim jest Józef Kubica, dyrektor Lasów Państwowych? 

Józef Kubica jest absolwentem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, pracuje w Lasach Państwowych od roku 1978. Rozpoczynał jako stażysta w Nadleśnictwie Świerklaniec, następnie był podleśniczym i leśniczym w Nadleśnictwie Brynek. W 2017 roku wrócił do Świerklańca na stanowisko inżyniera nadzoru.

W maju 2020 roku Józef Kubica został dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, natomiast dyrektorem generalnym Lasów Państwowych jest od kwietnia 2021 roku. Ponadto od 2015 roku jest radnym Sejmiku Województwa Śląskiego. Jest też wiceprzewodniczącym Klubu Radnych PiS i zasiada w Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz w Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich. 

Rząd przyjął stanowisko w obronie polskich lasów

Wcześniej ministerka klimatu i środowiska Anna Moskwa przekazała, że z jej inicjatywy Rada Ministrów przyjęła stanowisko w obronie polskich lasów. "Lasy to nasze dobro narodowe i to leśnicy wiedzą, jak o nie zadbać. Propozycja Komisji Europejskiej w tym zakresie byłaby niszcząca polskie lasy. Polskie lasy w polskich rękach na zawsze" - napisała Twitterze.

To reakcja na wyrok unijnego Trybunału Sprawiedliwości, w którym sędziowie uznali, że organizacje ochrony przyrody powinny mieć prawo do kwestionowania w sądzie planów urządzania lasu. Wyrok jest efektem skargi złożonej przez Komisję Europejską, która zwróciła uwagę na brak takiej możliwości. TSUE stanął na stanowisku, że plan urządzenia lasu rodzi konieczność umożliwienia wystąpienia do sądu z wnioskiem o zbadanie jego legalności.

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej pełnomocnik rządu ds. leśnictwa i łowiectwa Edward Siarka mówił, że w podjętej uchwale "rząd polski w sposób wyraźny zwraca uwagę na to, aby [...] przestrzegać zawsze tych zapisów, które mówią o tym, że lasy są wyłączną kompetencją państwa narodowych".

Siarka przypomniał, że w zeszłym tygodniu Solidarna Polska zainicjowała komitet inicjatywy ustawodawczej "w celu obrony polskich lasów". Jak zapowiadała Solidarna Polska, projekt ma "nie pozwolić, żeby polskie kompetencje w zakresie leśnictwa były zawłaszczane przez UE", a na każde takie działanie będzie musiała być zgoda Sejmu.

Mam nadzieję, że również ta przyjęta dziś uchwała Rady Ministrów będzie dodatkowym elementem wzmacniającym nasze stanowisko, stanowisko Solidarnej Polski, idące w kierunku obrony naszej suwerenności, naszej gospodarki i w obronie polskich lasów

- podkreślił Siarka.

Z kolei wiceminister sprawiedliwości Michał Woś mówił, że "razem z leśnikami murem stoimy za obroną polskiej suwerenności i za tym, żeby decyzje były podejmowane w Warszawie, a nie wbrew Polakom, czy nie w interesie Polski, w Brukseli lub Berlinie".

Więcej informacji z Polski przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Wcześniej Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego wydała pozytywną opinię ws. zmiany traktatów. Zapisano w niej, że leśnictwo miałoby być przeniesione z kompetencji krajowych do tzw. kompetencji dzielonych między UE a państwa członkowskie. Żeby zmiany mogły być wprowadzone, potrzebna jest jednomyślna zgoda wszystkich krajów Wspólnoty.

Więcej o: