Jak zawiesić działalność gospodarczą przez internet? By to zrobić, nie trzeba wychodzić z domu

Przez pandemię koronawirusa niektóre przedsiębiorstwa przechodzą trudny okres. W pewnych przypadkach konieczne może być zawieszenie działalności. Podpowiadamy, jak zrobić to bez wychodzenia z domu, czyli przez internet.

Mamy możliwość zawieszenia działalności gospodarczej na okres nieograniczony, lecz nie mniejszy niż 30 dni. A jeśli sprawujemy opiekę nad dzieckiem, ta przerwa może być jeszcze dłuższa. Zawieszenie należy jednak wcześniej zgłosić do urzędu miasta lub gminy.

Pakiet ustaw tzw. Konstytucja biznesu, który wszedł w życie 30.04.2019 r. wprowadził szereg rozwiązań korzystnych dla przedsiębiorców, jednym z nich były zmiany w zakresie zawieszenia działalności gospodarczej. Możliwość zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, przez przedsiębiorców – osoby fizyczne wpisane do CEIDG, na czas nieokreślony (poprzednio okres wynosi co do zasady maksymalnie 24 miesiące). Natomiast przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy.

Zobacz wideo

Konstytucja Biznesu wprowadziła też rozszerzenie uprawnienia do zawieszenia działalności gospodarczej na przedsiębiorców zatrudniających pracowników, ale wyłącznie przebywających na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim niełączących korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu (co do zasady bowiem przedsiębiorca zatrudniający pracowników nie może zawiesić działalność gospodarczą).

W przypadku zakończenia korzystania z urlopów lub złożenia przez pracownika wniosku dotyczącego łączenia korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu, pracownik ma prawo do wynagrodzenia jak za przestój, określonego przepisami prawa pracy, do zakończenia okresu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

Jeśli chcemy zawiesić wykonywanie działalności, by sprawować opiekę nad dzieckiem - możemy to zrobić na okres do 3 lat (maksymalnie do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia). Sytuacja jest inna, kiedy dziecko wymaga opieki z powodu niepełnosprawności. Wówczas działalność gospodarczą można zawiesić na okres nawet 6 lat (tylko do momentu, w którym dziecko kończy 18. rok życia).

Zawieszenie działalności gospodarczej. Jak to zrobić przez internet?

Sprawę ułatwia posiadanie "Profilu Zaufanego", którego stworzenie umożliwiają niektóre banki. Należy wejść na stronę internetową Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Znajdziemy tam co najmniej trzy sposoby na dotarcie do wniosku o zawieszenie działalności gospodarczej online.

  1.  W górnym menu należy kliknąć "Formularze i instrukcje". Zostaniesz przeniesiony na kolejną stronę z rozwiniętym menu z lewej strony. Z tego menu wybierz "Przygotuj wniosek online". Otworzy się kolejna strona, a menu z lewej strony będzie miało już inną zawartość. Kliknij "Zmień dane we wpisie". 
  2. Poprzez kliknięcie w czerwony kafelek opisany jako "Złóż wniosek CEIDG", usytuowany w centralnej części strony głównej. Kliknięcie zaprowadzi cię do strony zatytułowanej "Co chcesz zrobić", gdzie z centralnej części strony wybierasz opcję "Zmodyfikować dane we wpisie" lub z menu po lewej stronie "Zmień dane we wpisie".
  3. Zalogowanie się do serwisu CEIDG za pomocą "Profilu Zaufanego". W tym celu na stronie głównej kliknij "Zaloguj". Zostaniesz przeniesiony na stronę "Logowanie", na której należy wybrać "Profil Zaufany".

Jak zawiesić działalność gospodarczą? Logowanie do CEIDG przez "Profil Zaufany"

Po zalogowaniu się za pomocą "Profilu Zaufanego" wyświetla się strona o nazwie "Podpisywanie dokumentu", gdzie znajdują się dane osoby posługującej się profilem. 

Należy kliknąć przycisk "Podpisz profilem zaufanym". Do podpisania dokumentów "Profilem Zaufanym" niezbędna jest autoryzacja, dlatego system otworzy okno w zależności od wybranego wcześniej sposobu autoryzacji – poprzez hasło lub bank.

Po weryfikacji trafiamy na stronę "Panel przedsiębiorcy". Z  tego miejsca mamy dwie możliwości dodania informacji do wniosku CEIDG o zawieszeniu - klikając w centralnej części strony przycisk "Zawieś działalność" lub w lewym menu "Zawieś działalność gospodarczą". Kliknięcie przenosi nas na stronę "Zawieś działalność gospodarczą". 

Czeka nas tu "Wstępne przygotowanie danych", gdzie najwygodniej jest wybrać opcję "Na podstawie konta użytkownika/aktualnego stanu wpisu". Natomiast w sekcji "Sposób składania wniosku" polecamy wybrać "Złóż wniosek przy użyciu kreatora", który w przejrzysty sposób poprowadzi cię przez cały proces. Po zaznaczeniu kliknij "Dalej".  

Zawieszenie działalności gospodarczej. Dane wnioskodawcy

Kolejna strona to "Dane wnioskodawcy". W sekcji "Wniosek złożony" wybieramy, kto go składa (Przedsiębiorca). Po sprawdzeniu danych w polu "Oświadczenie" klikamy w opcję "Tak, składam oświadczenia" po czym ponownie naciskamy na "Dalej". 

W następnym kroku określamy zakres zmian, jakich będziesz dokonywał. W przypadku zawieszenia działalności konieczne jest uzupełnienie danych w sekcjach:

  • adres zamieszkania
  • adres zameldowania
  • dane podstawowe
  • główne miejsce działalności
  • adres do doręczeń 

Istotne jest wskazanie właściwej daty w polu "Data powstania zmiany". Nie może to być data z przyszłości, gdyż wniosek o zawieszenie działalności należy zgłosić w dniu zawieszenia lub przed faktycznym zawieszeniem. 

Po wskazaniu adresów zamieszkania i zameldowania (jeśli to jeden adres wystarczy wybrać "Adres zameldowania jest taki sam jak zamieszkania") przechodzimy do sekcji podstawowych danych opisujących działalność, takich jak firma przedsiębiorcy, nazwa skrócona, data rozpoczęcia działalności, przewidywana liczba osób pracujących i osób zatrudnionych. 

Pandemia koronawirusa. Jak zawiesić działalność przez internet?

Przechodzimy do sekcji Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej. Tutaj należy wskazać datę rozpoczęcia zawieszenia, jeśli zawieszenie jest spowodowane opieką nad dzieckiem, musimy złożyć oświadczenie do ZUS (oświadczenie UE-1).

Szczegółowe zasady, zwłaszcza informacje kto może skorzystać z tego rodzaju zawieszenia są dostępne TUTAJ:

Następnie musimy wskazać aktualnego i poprzedniego naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla spraw ewidencji podatnika. Po tym kroku wyświetli się na chwilę okienko z informacją o weryfikacji wniosku. 

Ze strony "Weryfikacja przed podpisem" dowiemy się się o zapisaniu wersji roboczej wniosku oraz tego, jaki został jej nadany numer. Z tej strony możemy pobrać również przygotowany wniosek w formacie PDF i wydrukować, np. po to, aby udać się z nim do urzędu. Natomiast wykorzystując numer przygotowanego wniosku roboczego możemy posłużyć się zawartymi w nim danymi do automatycznego wypełnienia innych wniosków. Jeśli wszystko się zgadza wybieramy opcję "Podpisz profilem zaufanym".

Jeśli wykonaliśmy wszystko poprawnie, zostaniemy przeniesieni z powrotem do systemu CEIDG na stronę "Podsumowanie złożenia wniosku". 

Więcej o: