Rzecznik Praw Obywatelskich: Zakaz wchodzenia do lasu nie ma podstawy prawnej. Jest zbędny

- W świetle innych przyjętych rozwiązań w związku z zapobieganiem i zwalczaniem epidemii zakaz wstępu do lasu jest zbędny i zbyt daleko idący - powiedział Adam Bodnar. RPO dodał również, że zakaz nie ma podstawy prawnej.

W ubiegłym tygodniu rząd wprowadził szereg obostrzeń, których celem jest zahamowanie epidemii koronawirusa. Dotyczyły one funkcjonowania sklepów, zamknięto także skwery, bulwary oraz parki, a osoby w wieku poniżej 18. roku życia mają zakaz wychodzenia z domu bez opieki osoby dorosłej. Ponadto Ministerstwo Środowiska poinformowało o tym, że Lasy Państwowe podjęły decyzję o wprowadzeniu czasowego zakazu wstępu do lasów, zamknięte są również Parki Narodowe. Na razie zakazy obowiązują od 3 do 11 kwietnia

Zobacz wideo Czy spacer w lesie jest dozwolony?

Adam Bodnar krytykuje decyzję o zakazie wstępu do lasu

Sama decyzja została negatywnie ocenione przez Adama Bodnara. Jak zaznacza RPO w komentarzu, który pojawił się na jego stronie internetowej, "niesubordynacja części społeczeństwa nie może wpływać na zakazy dla osób przestrzegających prawa".

"Nierozsądne zachowania niektórych osób nie mogą jednak ograniczać wszystkich, tym bardziej gdy chodzi o korzystanie z podstawowych praw i wolności, takich jak wolność poruszania się, prawo do korzystania ze środowiska, jak i dbałości o własne zdrowie – także psychiczne" - dodaje Adam Bodnar, podkreślając przy tym rolę ruchu poza domem i kontaktu z przyrodą jako czynnika pomagającego w zachowaniu zdrowia psychicznego i fizycznego. 

RPO: przepisy o zakazie wstępu do lasu nie mają podstawy prawnej

Rzecznik zwrócił także uwagę na brak podstawy prawnej zakazu wstępu do lasów i parków narodowych. 

Ani przepisy ustawy o lasach, ani przepisy ustawy o ochronie przyrody nie przewidują możliwości zakazania wstępu do lasu i parku narodowego z powodu epidemii choroby ludzkiej

- wskazuje RPO. "Konstytucja pozwala na ograniczanie wolności obywatelskich tylko i wyłącznie na mocy ustawy. Decyzje o zakazie wstępu do lasów nie wynikają zaś z żadnej ustawy, a przewidują drastyczniejsze ograniczenie wolności poruszania niż rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów o Covid -19" - czytamy także.

W ogólnej konstatacji nt. obostrzeń RPO stwierdza, że w świetle innych rozwiązań wprowadzonych w celu zwalania epidemii zakaz wstępu do lasu jest zbędny i za daleko idący. Rzecznik opisał swoje wątpliwości w piśmie do Ministerstwa Środowiska, a także apeluje o uchylenie decyzji wprowadzającej ogólny zakaz wstępu do lasów i Parków Państwowych.

Więcej o: