3 miliardy złotych dla polskich firm. KE zatwierdziła program wsparcia w związku z koronawirusem

Komisja Europejska zatwierdziła kolejny polski program rządowego wsparcia w związku z koronawirusem. Tym razem zatwierdzona pomoc publiczna dla firm dotkniętych przez kryzys wynosi 700 milionów euro, czyli prawie 3 miliardy złotych.

Wiceprzewodnicząca Komisji Margrethe Vestager poinformowała, że w ramach programu zapewnione będą dotacje i zaliczki zwrotne współfinansowane z europejskich funduszy strukturalnych. Program będzie otwarty dla wszystkich firm, które mają dostęp do tych funduszy i borykają się z trudnościami w związku z pandemią, między innymi z takich sektorów jak rolnictwo, rybołówstwo czy akwakultura.

Celem programu jest zapewnienie przedsiębiorstwom, które mają obecnie trudności finansowe wystarczającej płynności, aby utrzymać swoją działalność. Komisja zatwierdziła program, ponieważ uznała, że jest on zgodny z unijnymi zasadami pomocy publicznej, złagodzonymi w ostatnim czasie.

Bruksela zaakceptowała w sumie już kilkanaście polskich programów. Największy miał wysokość 30 miliardów euro, czyli prawie 100 miliardów złotych. 

Zobacz wideo Debata prezydencka. Wolne odpowiedzi

Tarcza antykryzysowa i pożyczki

W życie weszła już np. tarcza antykryzysowa, w której jednym z punktów są niskooprocentowane pożyczki. Są one przeznaczone dla mikroprzedsiębiorców, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed 1 marca 2020 roku, również dla tych niezatrudniających pracowników. 

Jest to pożyczka na kwotę 5 tysięcy złotych wypłacana jednorazowo, po podpisaniu umowy. Stałe oprocentowanie zaciągniętego zobowiązania wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. Okres spłaty pożyczki to 12 miesięcy, ale liczony jest po trzymiesięcznym okresie karencji. Termin ten może zostać wydłużony przez rozporządzenie Rady Ministrów, jeśli zajdzie taka konieczność w związku ze skutkami spowodowanymi stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii. 

Ponadto pożyczka podlega umorzeniu na wniosek mikroprzedsiębiorcy, pod warunkiem, że będzie on prowadził działalność gospodarczą przez okres trzech miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. 

Więcej o: