Tarcza antykryzysowa. Dla kogo niskooprocentowana pożyczka do 5 tys. zł? Jak złożyć wniosek?

Pakiet pomocowy, powszechnie nazywany tarczą antykryzysową, wszedł w życie. Jednym z jego punktów są niskooprocentowane pożyczki. Dla kogo są przeznaczone? Jak złożyć wniosek?

Tarcza antykryzysowa to pakiet pomocowy dla polskich przedsiębiorstw. Wsparcie płynie zarówno dla dużych firm, jak i małych przedsiębiorstw. Jednym z punktów są niskooprocentowane pożyczki. Przeznaczone są one dla mikroprzedsiębiorców, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed 1 marca 2020 roku, również dla tych niezatrudniających pracowników.

Zobacz wideo „Pracownicy dostaną figę z makiem i rachunek do zapłacenia”

Jest to pożyczka na kwotę 5 tys. złotych wypłacana jednorazowo, po podpisaniu umowy. Stałe oprocentowanie pożyczki wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. Okres spłaty pożyczki wynosi 12 miesięcy, ale liczony jest po trzymiesięcznym okresie karencji. Termin ten może zostać wydłużony przez rozporządzenie Rady Ministrów, jeśli zajdzie taka konieczność w związku ze skutkami spowodowanymi stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii. 

Ponadto pożyczka podlega umorzeniu na wniosek mikroprzedsiębiorcy, pod warunkiem, że będzie on prowadził działalność gospodarczą przez okres trzech miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. 

Tarcza antykryzysowa. Jak złożyć wniosek o niskooprocentowaną pożyczkę?

Wniosek można złożyć za pomocą formularza elektronicznego na portalu praca.gov.pl pod TYM adresem lub w formie papierowej. By otrzymać pożyczkę, trzeba przedłożyć w powiatowym urzędzie pracy następujące dokumenty:

  • umowę pożyczki
  • wniosek
  • formularz pomocy publicznej  

Instrukcję wypełniania wniosku, zasady udzielania pożyczki oraz stosowne dokumenty znajdują się na TEJ stronie, w zakładce "Co musisz przygotować".

Więcej o: