Chcemy pracować z domów. 64 proc. pracowników jest za częstszym korzystaniem z pracy zdalnej po pandemii

Większość polskich pracowników (64 proc.) przyznaje, że po powrocie do biura, jeżeli będą mieli taką możliwość, chce częściej wykonywać swoje obowiązki zawodowe zdalnie - wynika z badania Grafton Recruitment i CBRE.

Z ankiety przeprowadzonej w połowie kwietnia br. wynika, że 8 proc. pracowników nie odczuwa potrzeby pracy zdalnej. W listopadzie 2019 r. ten odsetek był wyższy i wynosił 14 proc.. Upowszechnianie się takiego trybu wykonywania obowiązków zawodowych spowoduje, że pracownicy nie będą chcieli tak łatwo z niej zrezygnować.

Jedna czwarta ankietowanych wskazuje, że po powrocie do normalnego trybu pracy chciałoby co najmniej jeden dzień spędzać poza przestrzenią biurową. Największy odsetek - bo 26 proc. - liczy na dwa dni pracy zdalnej, 14 proc. chętnie pracowałoby zdalnie przez trzy dni, 6 proc. chce wpadać do biura tylko raz w tygodniu, a 11 proc. w ogóle nie chce wracać - podano w komunikacie cytowanym przez ISB.

Zobacz wideo Kiedy będziemy normalnie funkcjonować?

Praca z domu tak samo efektywna jak z biura

64 proc. pracowników przyznaje, że jeżeli będą mieli taką możliwość, chcieliby częściej korzystać z możliwości pracy zdalnej po powrocie do normalnego trybu. 18 proc. osób twierdzi, że ta forma wykonywania obowiązków zawodowych nie jest dla nich i nie będą z niej korzystać. Natomiast 17 proc. respondentów jeszcze nie wie, co zrobi po powrocie do wykonywania pracy w biurze. To wahanie może wynikać z tego, że test pracy zdalnej odbywa się w trudnych warunkach panującej obecnie epidemii, podkreślono.

Do grona tych, którzy pracy zdalnej mówią "zdecydowane nie", mogą należeć również osoby, które uważają, że praca w domu jest mniej efektywna niż praca z biura - wskazał tak co czwarty pracownik. Większość, bo 44 proc. osób, nie widzi różnicy w wydajności wykonywanej pracy, a 22 proc. wskazuje wręcz na poprawę swojej efektywności.

- Przechodzimy obecnie przyspieszony test wykonywania naszych obowiązków poza biurem. Z jednej strony, okazuje się, że część z nas jest w stanie pracować z domu równie sprawnie. Z drugiej jednak, nadal potrzebujemy biura, bo to przestrzeń, w której można się spotkać i wymienić pomysłami, a tego właśnie nam teraz najbardziej brakuje. Dopiero kolejne miesiące pokażą, czy i jak zmieni się podejście pracodawców do zdalnego wykonywania obowiązków - powiedziała Joanna Wanatowicz, Business Director Grafton Recruitment, cytowana w komunikacie.

Badanie przeprowadzono w dniach 13-17 kwietnia 2020 roku za pomocą ankiety online. Grupa badawcza to kandydaci Grafton Recuritment, którzy w latach 2018-2020 aplikowali na co najmniej jedną ofertę pracy.

Więcej o: