Zasiłek opiekuńczy przedłużony. Do kiedy można go pobierać?

Zgodnie z treścią najnowszego rozporządzenia zasiłek opiekuńczy będzie można pobierać do 14 czerwca - bez względu na to, czy szkoły oraz przedszkola będą otwarte.

Zasiłek opiekuńczy został wprowadzony w momencie podjęcia decyzji o zamknięciu szkół, żłobków oraz przedszkoli. Skorzystać z niego mogą rodzice dzieci do ósmego roku życia, którzy muszą zwolnić się z pracy w celu sprawowania opieki nad potomkiem.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Do kiedy można go pobierać? 

Rząd podjął decyzję, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy zostanie przedłużony do 14 czerwca. Oznacza to, że świadczenie będzie funkcjonować mimo tego, że od 6 maja otwarte mogą być żłobki i przedszkola, a od 25 maja przywrócone zostaną zajęcia dla uczniów klas I-II szkół podstawowych. 

Pierwotnie zasiłek przysługiwał za okres, w którym w wyniku epidemii koronawirusa zamknięte były placówki oświatowe i wychowawcze bądź opieki nad dziećmi nie mogły sprawować nianie czy opiekunki. Natomiast w najbliższym czasie rodzice mogą pobierać świadczenie, choć otwarte będą żłobki, przedszkola i szkoły. 

Zobacz wideo Minister edukacji podał terminy egzaminów w szkołach

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Kto może z niego skorzystać? 

Przypominany, że z zasiłku skorzystać mogą rodzice dzieci poniżej ósmego roku życia. Pula przyznawana jest łącznie dla obojga rodziców, a czas pobierania zasiłku nie zależy od liczby dzieci. Dodatek przyznawany jest osobie, która wystąpiła o to za każdy dzień sprawowania opieki. Jego wysokość to 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

Jedna z nowelizacja unormowała również kwestię opieki nad osobami niepełnosprawnymi. Z dodatkowego zasiłku mogą skorzystać więc również osoby opiekujące się niepełnosprawnymi w stopniu umiarkowanym bądź znacznym do ukończenia 18 lat (lub ubezpieczeni rodzice dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności). 

Osoby korzystające z zasiłku powinny poinformować o tym pracodawcę, zleceniodawcę bądź ZUS - w przypadku prowadzących działalność gospodarczą. 

Więcej o: