300 plus dla każdego ucznia. Wkrótce rusza nabór wniosków do programu "Dobry start"

Podobnie jak w ostatnich latach, tak i w roku 2020 można składać wnioski o wsparcie z programu "Dobry start". O wyprawkę z tzw. programu 300 plus można wnioskować od 1 lipca.

Świadczenie z programu "Dobry start" można otrzymać tylko raz w roku. Przysługuje na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych okres otrzymywania świadczenia wydłuża się do ukończenia 24. roku życia.

Pomoc rządowa nie przysługuje na studentów, ale jest możliwa w przypadku uczęszczania dziecka do szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych. Wyprawki nie dostaje się na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz do tzw. zerówek.

Program nie przewiduje kryterium dochodowego. O świadczenie może ubiegać się każdy rodzic, bez względu na swoje zarobki.

Zobacz wideo Kiedy i gdzie składać wniosek o 300+?

Jak złożyć wniosek o wsparcie z programu "Dobry start"? 

Wniosek może złożyć matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej, składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wniosek o świadczenie "Dobry start" można składać online od 1 lipca przez stronę empatia.mpips.gov.pl, portal PUE ZUS lub przez bankowość elektroniczną, a także drogą tradycyjną (w formie papierowej) od 1 sierpnia. Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Dokument można złożyć w tych samych instytucjach, co wniosek o 500+, czyli w urzędzie miasta lub gminy, ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce wyznaczonej w gminie (np. w centrum świadczeń). Wnioski o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej są z kolei przyjmowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Więcej o: