Maseczki w pracy obowiązkowe od 28 listopada. Niezależnie od dystansu i miejsca, w którym jesteśmy

Jak informuje portal prawo.pl, od 28 listopada zmieniły się zasady dot. zakrywania ust i nosa. W pracy od teraz maseczkę trzeba nosić wszędzie tam, gdzie przebywa więcej niż jedna osoba.

W sobotę 28 listopada weszły w życie zasady dot. zakrywania ust i nosa wynikające z rozporządzenia z 26 listopada w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Rozporządzenie będzie obowiązywało do 27 grudnia 2020 r., podaje prawo.pl.

Zobacz wideo Braun do Kidawy-Błońskiej zwracającej mu uwagę na brak maseczki: Nigdy nie ośmieliłbym się sugerować pani, co założyć, a co zdjąć

Większość obostrzeń nie wnosi nic nowego i jedynie podtrzymuje wcześniejsze zasady. Najważniejsze zmiany dotyczą miejsca pracy.

Maseczka w pracy obowiązkowa w każdym miejscu

Dotąd usta i nos w zakładzie pracy trzeba było zakrywać, gdy obsługiwaliśmy klientów i interesantów. Poza tymi przypadkami, osoby wykonujące czynności służbowe, nie musiały mieć maseczki. To się jednak drastycznie zmieniło

Nowe przepisy obowiązujące od 28 listopada wprowadzają obowiązek zakrywania ust i nosa w zakładach pracy, jeśli w pomieszczeniu przebywa więcej niż jedna osoba, niezależnie od innych czynników. Oznacza to, że maseczkę będzie trzeba nosić w przestrzeni open space, nawet gdy zachowany jest dystans 1,5 m, a nawet na stołówce, podczas posiłku. Jak ocenia na praca.money.pl Jakub Kowalski, wspólnik w Kancelarii Radców Prawnych Mirosławski, Galos, Mozes, nowe brzmienie przepisów jest kuriozalne. Bowiem zgodnie z rozporządzeniem, podczas posiłku na stołówce może przebywać nie więcej niż jedna osoba, bo jak inaczej zjeść, bez zdejmowana maseczki?

Kto w pracy nie musi nosić maseczki?

Co do powyższych zasad są oczywiście wyjątki. W pracy maseczki nie muszą mieć, chociażby księżą odprawiający msze, czy kierowcy autobusów miejskich. W trakcie sprawowania czynności służbowych ust i nosa nie muszą zasłaniać:

  • osoby kierujące środkiem publicznego transportu zbiorowego lub pojazdem samochodowym wykonującym zarobkowy przewóz osób, jeżeli w pojeździe zapewniono oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność;
  • osoby kierujące statkiem oraz przebywające w kabinie pilotów na statku powietrznym
  • kierowcy wykonujący przewozy drogowe w załodze;
  • personel lotniczy przebywający w kabinie pilota
  • osoby sprawujące kult religijny podczas jego sprawowania;
  • żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności;
  • osoby, której miejscem stałego lub czasowego pobytu są budynki użyteczności publicznej przeznaczone na potrzeby wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, chyba że zarządzający takim budynkiem postanowi inaczej;
  • sędzia, trener sędziego, trener oraz osoba uprawiająca sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych
Więcej o: