Chorzy na COVID-19 mogą pracować zdalnie. Andrzej Duda podpisał ustawę

W piątek Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Dzięki niej osoby w izolacji będą mogły pracować i pobierać wynagrodzenie.

Na mocy nowelizacji umożliwiono pracownikom i innym zatrudnionym osobom, w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, którzy poddani zostali obowiązkowej izolacji w warunkach domowych, za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego, świadczenie w trybie pracy zdalnej pracy określonej w umowie i otrzymywanie z tego tytułu wynagrodzenia.

Zobacz wideo Premier: Wygrywamy z epidemią! Epidemiolożka: Nie wygrywamy

Kogo dotyczą zmiany?

"Jak zaznaczono w uzasadnieniu do projektu ustawy, przyjęte rozwiązanie będzie dotyczyło przypadków, w których osoby objęte izolacją domową przechodząc chorobę bezobjawowo lub stosunkowo łagodnie będą mogły świadczyć pracę w trybie pracy zdalnej i w związku z tym pobierać wynagrodzenie" - czytamy w informacji opublikowanej przez Kancelarię Prezydenta

Nowe przepisy weszły w życie dzień po ogłoszeniu ustawy, a zatem od soboty 5 grudnia 2020 r. 

Zdalna praca na kwarantannie 

Wcześniej zmiany dotyczące pracowników przebywających na kwarantannie postulował rząd

Jak pokazują dostępne dane, koronawirus u dużej liczby chorych przebiega bezobjawowo. Okoliczności te uzasadniają wprowadzenie możliwości wykonywania przez takie osoby pracy zdalnej, za zgodą pracodawcy, przy zachowaniu reżimu sanitarnego

- uzasadniała projekt Rada Ministrów. Zmiany uwzględniają także pogorszenie stanu pracownika, który w takim przypadku otrzyma prawo do zasiłku chorobowego za pozostały okres przebywania w izolacji. 

Praca zdalna Praca zdalna. Rząd przygotowuje zmiany dla osób chorujących na COVID-19

Bezobjawowo zakaża się tysiąc ludzi dziennie

Prof. Krzysztof Simon szacuje, że każdego dnia zakaża się 100 tys. osób, z czego większość przechodzi chorobę bezobjawowo. Warto wspomnieć, że w Polsce istnieje szerokie "covidowe podziemie", o którym pisał w swoim tekście Mikołaj Fidziński z Next.gazeta.pl. Chodzi o ludzi, którzy wszelkimi sposobami starają się ukryć zakażenie koronawirusem, by nie wpaść w tryby kwarantanny i izolacji. Może ona dotyczyć od 20 do nawet ponad 30 proc. zakażonych.

Więcej o: