Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 6 czerwca. Komu przysługuje?

Zgodnie z decyzją rządu dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał przez kolejne dwa tygodnie. Świadczenie będzie wypłacane m.in. w przypadku zamknięcia żłobka czy przedszkola.

Z przyjętego rozporządzenia wynika, że z dodatkowego zasiłku skorzystamy w sytuacji, gdy żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówka pobytu dziennego lub inna placówka zatrudniająca dziennych opiekunów nie może zapewnić opieki z powodu jej zamknięcia lub czasowego ograniczenia w związku z pandemią koronawirusa.

Zobacz wideo 500 plus a dzietność. Czy program spełnia swoje zadanie?

Kiedy przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Jak wyjaśniła minister rodziny Marlena Maląg, oznacza to, że zasiłek przysługuje w sytuacji, gdy nie będzie możliwości zapewnienia opieki nad dziećmi lub dorosłymi osobami niepełnosprawnymi. - Jeżeli np. żłobek, do którego miało uczęszczać nasze dziecko, zostanie czasowo zamknięty, to taki zasiłek będzie nam przysługiwał - mówiła Maląg, cytowana w komunikacie.

Przypomnijmy, że miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80 proc. wynagrodzenia i jest wypłacany za każdy dzień opieki - także ten ustawowo wolny od pracy. Świadczenia tego nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego przyznawanego na zasadach ogólnych. 

Komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia lub ograniczonego funkcjonowania placówek przysługuje:

  • rodzicom dzieci w wieku do lat 8;
  • ubezpieczonym rodzicom dzieci: do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
  • ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 maja 2021 r.

Więcej o: