CBOS: 52 proc. Polaków zgadza się na weryfikację ich szczepień przez pracodawcę [SONDAŻ]

52 proc. Polaków uważa, że pracodawca powinien mieć dostęp do informacji pozwalających zweryfikować, którzy pracownicy są zaszczepieni. Odmiennego zdania jest 42 proc. Opinie zależą od stosunku do szczepień przeciw COVID-19 - wynika z listopadowego badania CBOS.
Zobacz wideo Dr Szułdrzyński tłumaczy, kto choruje w IV fali COVID-19 i czy czeka nas V fala koronawirusa

W listopadowym badaniu CBOS zapytał respondentów o obawy związane z zakażeniem się koronawirusem, ocenę polityki rządu wobec epidemii, stosunek do szczepień przeciw COVID-19, w tym o zainteresowanie przyjęciem dawki przypominającej. Pytano też o ocenę proponowanych rozwiązań umożliwiających pracodawcom sprawdzenie, którzy pracownicy są zaszczepieni.

Ponad połowa Polaków boi się zakażenia koronawirusem. Większe obawy mają jednak osoby starsze

Wyniki badań pokazują, że 52 proc. Polaków obawia się zakażenia koronawirusem, a 46 proc. nie wyraża takich obaw.

"Od poprzedniego badania zmniejszył się natomiast odsetek ankietowanych w ogóle niebojących się zakażenia o pięć punktów, a wzrósł raczej niebojących się zakażenia o trzy punkty do 27 proc." - wskazują badania CBOS.

Z analiz zróżnicowań społeczno-demograficznych wynika, że obawy przed zakażeniem się koronawirusem zależą przede wszystkim od wieku respondentów. Większość osób powyżej 45 roku życia obawia się zakażenia koronawirusem (od 61 proc. do 67 proc. w zależności od kategorii wiekowej), wśród młodszych mniej niż połowa boi się zakażenia (od 31 proc. do 47 proc. w zależności od kategorii wiekowej).

W listopadzie 66 proc. badanych zadeklarowało, że zaszczepiło się przynajmniej jedną dawką, osiem proc. zamierza się jeszcze zaszczepić, a 24 proc. nie deklaruje takiego zamiaru. CBOS wskazuje, że istnieje zależność między poglądami politycznymi a stosunkiem do szczepień przeciw COVID-19.

Najbardziej przychylne nastawienie do szczepień deklarują identyfikujący się z lewicą, a najmniej - respondenci o niesprecyzowanych poglądach politycznych. W potencjalnych elektoratach partyjnych najmniej przychylne nastawienie do szczepień mają zwolennicy Konfederacji, spośród których niespełna połowa zaszczepiła się, a blisko połowa nie zamierza tego robić. W pozostałych elektoratach zdecydowana większość przyjęła szczepionkę, natomiast niechcący skorzystać z tej formy uodpornienia należą do mniejszości.

Relatywnie wysoki odsetek niezamierzających się szczepić na tle pozostałych elektoratów, tj. Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050 Szymona Hołowni oraz Lewicy rejestrujemy wśród sympatyków Prawa i Sprawiedliwości (wraz z Solidarną Polską i Partią Republikańską).

Czy pracodawca powinien mieć wiedzę na temat szczepienia pracownika? 52 proc. Polaków jest na "tak"

CBOS zapytał także respondentów o stosunek do projektowanych nowych rozwiązań zezwalających pracodawcy na weryfikację, którzy pracownicy są zaszczepieni.

Z badania wynika, że "nieco ponad połowa badanych (52 proc.) uważa, że pracodawca powinien mieć dostęp do takich informacji, a nieco ponad dwie piąte (42 proc.) jest odmiennego zdania". "Mimo że od września sytuacja epidemiczna zdecydowania pogorszyła się, opinie na ten temat w tym okresie zmieniły się w relatywnie niewielkim stopniu. Odsetek badanych przyznających pracodawcy prawo do dostępu do takich informacji, wzrósł o trzy punkty procentowe, a sprzeciwiających się temu rozwiązaniu prawie się nie zmienił (spadek o jeden punkt)" - zwraca uwagę CBOS.

Wskazuje, że opinie na ten temat zależą przede wszystkim od stosunku do szczepień przeciw COVID-19 i, co z tym związane, od wieku respondentów.

"Takie rozwiązanie w większości popierają respondenci w wieku 45 lat i więcej (57 proc. - 68 proc. w zależności od kategorii), natomiast ponad połowa młodszych jest mu przeciwna (51 proc. - 62 proc., w zależności od kategorii).

Więcej informacji o pandemii znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl >>>

Badania CBOS pokazują, że nieco ponad dwie piąte popiera wprowadzenie ograniczeń w korzystaniu z miejsc publicznych dla osób niezaszczepionych (43 proc.), a połowa jest temu przeciwna (50 proc.). W stosunku do sierpnia wzrosło poparcie dla tego rozwiązania o osiem punktów procentowych.

Częściej za wprowadzeniem takich ograniczeń opowiadają się starsi respondenci (60 proc. badanych w wieku 65 lat i więcej), mieszkający w największych miastach (58 proc.), absolwenci wyższych uczelni (55 proc.), o dochodach per capita w gospodarstwie domowym wynoszących, co najmniej 3000 zł (56 proc.), a w grupach społeczno-zawodowych - kadra kierownicza i specjaliści z wyższym wykształceniem (60 proc.), emeryci (59 proc.) i renciści (58 proc.).

W stosunku do października w niewielkim stopniu wzrósł krytycyzm w ocenach działań rządu mających na celu zwalczanie epidemii. Ubyło badanych postrzegających je pozytywnie (z 53 proc. do 50 proc.), a przybyło oceniających je negatywnie (z 39 proc. do 42 proc.). Relatywnie niewielu nie ma sprecyzowanego zdania na ten temat (8 proc.).

Z badań CBOS wynika, że oceny działań rządu w walce z epidemią zależą w znacznej mierze od poglądów politycznych i preferencji partyjnych. Częściej niż pozostali zadowolenie z działań urzędującego gabinetu w tym zakresie postrzegają badani identyfikujący się z prawicą (70 proc.), a w potencjalnych elektoratach partyjnych – wyborcy Prawa i Sprawiedliwości (wraz z Solidarną Polską i Partią Republikańską). Natomiast ankietowani identyfikujący się z lewicą (65 proc.), a także zwolennicy ugrupowań opozycyjnych w większości oceniają je negatywnie.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Badanie zrealizowano w dniach od 4 do 14 listopada 2021 roku na próbie liczącej 1100 osób (w tym: 56,1 proc. metodą CAPI, 29,8 proc. - CATI i 14,1 proc. – CAWI). (PAP)

Autorzy: mgw/ mir/

Koronawirus: wszystkie aktualne informacje i zalecenia na gov.pl.

Więcej o: