PIT 2008: Elektroniczny PIT-37 krok po kroku

PIT-37 za ubiegły rok mogą przesłać przez Internet osoby, które nie posiadają bezpiecznego podpisu elektronicznego. To spore udogodnienie dla tych, którzy nie mają czasu na wizytę w urzędzie skarbowym lub nie chcą stać w kolejce na poczcie. Co trzeba zrobić, aby zeznanie w formie elektronicznej dotarło do urzędu skarbowego?

Niezbędne oprogramowanie

Nie trzeba wychodzić z domu, aby złożyć zeznanie roczne. Można przesłać je przez Internet. Osoby, które za ubiegły rok rozliczają się na formularzu PIT-37, nie potrzebują nawet bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Jest to możliwe dzięki nowelizacji Ordynacji podatkowej, która weszła w życie 8 kwietnia 2009 r., i wydaniu przez Ministra Finansów odpowiednich rozporządzeń.

Należy jednak wyraźnie podkreślić: obecnie tylko PIT-37 za 2008 r. wraz z załącznikami PIT/O, PIT/D oraz PIT-2K można złożyć bez bezpiecznego e-podpisu . Nie jest możliwe przesłanie w takiej formie innych zeznań. Rozwiązanie to nie przyda się też, gdy trzeba złożyć NIP-3. Powinni o tym pamiętać ci, którzy przy okazji rocznego rozliczania zamierzali zgłosić zmianę nazwiska czy nowe miejsce zamieszkania.

Osoby, które chcą wysłać PIT-37 za ubiegły rok w formie elektronicznej, muszą mieć komputer, dostęp do Internetu i odpowiednie oprogramowanie. Funkcjonują dwa mechanizmy złożenia zeznania. Można pobrać i wypełnić interaktywny formularz zamieszczony na stronie internetowej serwisu e-deklaracje. Aby to zrobić, trzeba mieć w komputerze system Windows (2000, XP, Vista), odpowiedni program Adobe Reader oraz wtyczkę do niego.

Ministerstwo Finansów udostępniło również specjalną aplikację e-Deklaracje Desktop, która upraszcza proces instalowania i korzystania z interaktywnego formularza. Wystarczy zainstalować ją na swoim komputerze. Aby działała, potrzebne jest środowisko uruchomieniowe Adobe Air, zainstalowana wtyczka Flash Player w wersji minimalnej 9.0.115 oraz odpowiedni Adobe Reader. Aplikacja desktopowa działa pod systemami Windows, Linux, Mac.

Potrzebne programy lub linki do nich są dostępne na stronie na www.e-deklaracje.gov.pl. Ściąga się je bezpłatnie.

Wspólne rozliczenie

Małżonkowie rozliczający się wspólnie również mogą złożyć PIT-37 za 2008 r. bez bezpiecznego podpisu elektronicznego. W ich przypadku jednak komputer z odpowiednim oprogramowaniem i dostępem do sieci nie wystarczy. Potrzebne jest jeszcze pełnomocnictwo udzielone składającemu zeznanie przez współmałżonka . Należy złożyć je w urzędzie skarbowym w formie papierowej na specjalnym druku, oznaczonym symbolem UPL-1 . Nie trzeba za nie uiszczać opłaty skarbowej. Pełnomocnictwo dostarcza się osobiście lub przesyła przed złożeniem wspólnego zeznania przez Internet .

Upoważnienie to może być udzielone bezterminowo. W takim wypadku nie trzeba go ponownie składać przy okazji następnych wspólnych rozliczeń.

Interaktywne wypełnianie

Interaktywny formularz zeznania pobiera się ze strony www.e-deklaracje.gov.pl. Osoby, które zainstalują aplikację desktopową, nie muszą tego robić. Po jej uruchomieniu klikają po prostu na przycisk "Rozliczenie PIT-37". Pojawia się wówczas formularz zeznania.

Pola obowiązkowe do wypełnienia są obramowane na czerwono . Żadnego z nich nie można zostawić pustego. W przeciwnym razie zeznanie nie zostanie wysłane. I tak więc trzeba będzie je uzupełnić. Wypełnianie zeznania nie powinno jednak nastręczać większych problemów. Wystarczy "najechać" kursorem na wybraną pozycję, aby wyświetliła się podpowiedź, co należy wpisać. Ponadto automatycznie dokonywane są wyliczenia. W przypadku nieścisłości wyświetli się komunikat o błędzie.

Po wypełnieniu zeznania należy sprawdzić jego poprawność - klikając na odpowiedni przycisk. Jeżeli są nieścisłości czy jakieś obowiązkowe pola nie zostały wypełnione, pojawi się komunikat o błędach. Należy je poprawić.

Jeżeli wszystko jest w porządku, zeznanie można podpisać i wysłać. Bezpłatny podpis elektroniczny opiera się na wybranych informacjach o podatniku. Są to: imię, nazwisko, data urodzenia, NIP, PESEL, kwota przychodu uzyskanego w 2007 r. Danych identyfikacyjnych nie trzeba wpisywać. Są one automatycznie przenoszone z pierwszej strony formularza zeznania. Należy za to sięgnąć do rozliczenia za 2007 r. Trzeba bowiem podać kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za 2007 r. Jeżeli zeznanie nie było składane, wpisuje się "0". Co ważne, skutkiem podania błędnej kwoty przychodu za 2007 r. będzie nieprzyjęcie zeznania.

Po wysłaniu zeznania otrzymuje się, wygenerowany automatycznie, numer referencyjny. Na jego podstawie można pobrać tzw. Urzędowe Poświadczenie Odbioru . Jest ono dowodem złożenia zeznania i potwierdza datę, kiedy zostało to dokonane. Dowód złożenia zeznania należy zachować. Można zapisać go na dysku komputera lub wydrukować. Warto również zapisać wysłane zeznanie. Osoby, które zainstalują aplikację desktopową nie muszą tego robić. Wysłane zeznanie zostanie zapisane w "Moich rozliczeniach".

Jak wysłać PIT-37 przez Internet?

1. wejdź na stronę: www.e-deklaracje.gov.pl

2. pobierz interaktywny formularz PIT-37 za 2008 r. (po uprzednim zainstalowaniu potrzebnego oprogramowania) lub ściągnij aplikację e-Deklaracje Desktop

3. wypełnij formularz zeznania

4. sprawdź poprawność zeznania - jeżeli pokaże się komunikat o błędach, popraw je

5. podpisz zeznanie - podając dane autoryzujące

6. wyślij PIT-37

7. pobierz Urzędowe Poświadczenie Odbioru