zobowiązania

Więcej o:

zobowiązania

 • Umorzona w wyniku ugody część zobowiązania - księgowanie

  Umorzoną w wyniku ugody część zobowiązania powinna Pani ująć jako Pozostały przychód operacyjny zapisem: Wn Rozrachunki z dostawcami Ma Pozostałe przychody operacyjne. Proszę pamiętać, że umorzone zobowiązania są (zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od

 • Kiedy przedawniają się zobowiązania wobec ZUS?

  społeczne przedawniały się po upływie 5 lat). Jak widać, nie jest to krótki okres. A trzeba też pamiętać, że w niektórych przypadkach upływ terminu przedawnienia zobowiązania względem ZUS może się jeszcze wydłużyć. W tym czasie mogą bowiem wystąpić czynniki, które spowodują zawieszenie bądź przerwanie biegu

 • Bezprecedensowe zobowiązanie środowiskowe Żywiec Zdrój zrealizowane

  po napojach w Polsce. W 2018 roku podczas szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach Żywiec Zdrój ogłosił bezprecedensowe zobowiązanie, w myśl którego już w 2020 roku taka sama ilość plastiku, jaki firma wprowadzi na rynek,, zostanie z niego zebrana i trafi ponownie do obiegu. W jakim celu? Po to, by trafił

 • Nie mamy zobowiązań

  była nie do pozazdroszczenia. Jednak w krótkim czasie nastąpiła naprawa sytuacji prawno-ekonomicznej i w tej chwili KZBS nie ma żadnych zobowiązań wobec instytucji zewnętrznych. Została również wdrożona nowa struktura funkcjonalno-organizacyjna. Sytuacja KZBS jest obecnie dobra i dzięki podjęciu odpowiednich starań, KZBS stał