Bank Handlowy

Więcej o:

Bank Handlowy

 • Bank Handlowy miał 285,30 mln zł zysku netto

  Wynik odsetkowy grupy wyniósł 376,33 mln zł wobec 335,01 mln zł rok wcześniej, natomiast wynik z opłat i prowizji ukształtował się na poziomie 149,74 mln zł wobec 150,14 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. Jest to wynik lepszy od oczekiwań rynkowych, których średnia wynosiła 228,8 mln

 • Zyski kolejnych polskich banków zanurkowały

  W czwartek kolejne banki opublikowały swoje raporty półroczne. BOŚ miał 1,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto w pierwszej połowie 2009 roku wobec 35 mln zł zysku rok wcześniej - oznacza to spadek o 94 proc. w stosunku do ubiegłego roku. Niewiele lepiej radził sobie bank Citi Handlowy, który miał

 • PGNiG emituje obligacje

  W ramach Programu, który będzie trwał do 31 lipca br., PGNiG będzie mógł emitować obligacje dyskontowe oraz kuponowe, z terminem zapadalności od jednego miesiąca do jednego roku. Oprocentowanie obligacji oparte jest o stopę WIBOR powiększoną o marżę, której wysokość uzależniona jest od stopnia

 • "PB": CBŚP w ZM Kania. Były prezes został zatrzymany w sobotę rano

  Henryk Kania mają poważne problemy finansowe. Firma oficjalnie poinformowała, że złożyła w sądzie wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego - przyspieszonego.  ZM Kania przyznały, że są zadłużone wobec kilku banków: Bank Handlowego, Alior Banku i Santander Bank Polska na  636 671 194,98 zł

 • Finansowanie terminalu LNG - warsztaty informacyjne dla banków

  W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 13 dużych banków, w tym: Pekao S.A., Societe Generale, BRE Bank S.A., Bank Handlowy, BGK, BNP Paribas, Caylon, Deutsche Bank, ING, The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd, West LB. Podczas spotkania zaprezentowany został stan realizacji budowy terminalu LNG