11 bit studios SA

(11B) 581,0000 +3,0000 +0,52% 04.12.2023 13:08
Dane szczegółowe
Nazwa spółki:
11 bit studios Spółka Akcyjna
Adres:
ul. Brzeska 2, 03-737 Warszawa
Prezes:
Marszał Przemysław
Sektor:
Gry
NIP:
1182017282
Regon:
142118036
KRS:
0000350888
ISIN:
PL11BTS00015
Kontakt
ir@11bitstudios.com
Relacje inwestorskie
+48 605 124 232
Relacje inwestorskie
+48 22 250 29 10
Telefon
+48 22 250 29 31
Faks
info@11bitstudios.com
E-mail
https://ir.11bitstudios.com/
Relacje inwestorskie
Skład zarządu
Nazwisko i imię
Funkcja
Marszał Przemysław
Prezes Zarządu
Miechowski Grzegorz
Członek Zarządu
Drozdowski Michał
Członek Zarządu
Feldman Paweł
Członek Zarządu
Ziemak Marek
Członek Zarządu
Skład rady nadzorczej
Nazwisko i imię
Funkcja
Marter Radosław
Przewodniczący Rady Nadzorczej Niezależny
Czykiel Jacek
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Niezależny
Olszewska?Miszuris Milena
Członek Rady Nadzorczej Niezależny
Kuciapski Marcin
Członek Rady Nadzorczej Niezależny
Wierzbicki Piotr
Członek Rady Nadzorczej Niezależny
Akcjonariat
Nazwa
Liczba akcji
Liczba głosów
Grzegorz Miechowski
170 413 (7,16%)
170 413 (7,16%)
Michał Drozdowski
84 630 (3,56%)
84 630 (3,56%)
Przemysław Marszał
103 500 (4,35%)
103 500 (4,35%)
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.
206 773 (8,69%)
206 773 (8,69%)
Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
143 055 (6,01%)
143 055 (6,01%)
ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
122 028 (5,13%)
122 028 (5,13%)
Pozostali akcjonariusze
1 549 745 (65,1%)
1 549 745 (65,1%)

Wiadomości - giełda