Ailleron SA

(ALL) 19,2000 0,0000 0% 05.12.2023 16:47
Dane szczegółowe
Nazwa spółki:
Ailleron Spółka Akcyjna
Adres:
Al. Jana Pawła II 43b, 31-864 Kraków
Prezes:
Styczeń Rafał
Sektor:
Systemy informatyczne
NIP:
9452091626
Regon:
120532280
KRS:
0000385276
ISIN:
PLWNDMB00010
Kontakt
inwestorzy@ailleron.com
Relacje Inwestorskie
+48 602 797 386
Kontakt dla inwestorów
office@ailleron.com
E-mail
+48 12 252 34 00
Telefon
Skład zarządu
Nazwisko i imię
Funkcja
Styczeń Rafał
Prezes Zarządu
Młynarczyk Grzegorz
Wiceprezes Zarządu
Dąbrowski Marcin
Wiceprezes Zarządu
Król Tomasz
Członek Zarządu
Skład rady nadzorczej
Nazwisko i imię
Funkcja
Stoiński Bartłomiej
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Styczeń Jan
Członek Rady Nadzorczej
Orłowski Dariusz
Członek Rady Nadzorczej
Wałach Szymon
Członek Rady Nadzorczej
Szubert Filip
Członek Rady Nadzorczej
Akcjonariat
Nazwa
Liczba akcji
Liczba głosów
Rafał Styczeń z podmiotami zależnymi
2 920 653 (23,64%)
5 354 473 (32,77%)
Dariusz Orłowski z podmiotami zależnymi
2 882 861 (23,33%)
4 430 871 (27,12%)
ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
957 461 (7,75%)
957 461 (5,86%)
Grzegorz Młynarczyk
700 687 (5,67%)
700 687 (4,29%)
Pozostali akcjonariusze
4 893 842 (39,61%)
4 893 842 (29,96%)

Wiadomości - giełda