APS Energia SA

(APE) 3,7400 0,0000 0% 04.12.2023 12:27
Dane szczegółowe
Nazwa spółki:
APS Energia Spółka Akcyjna
Adres:
ul. Strużańska 14, 05-126 Stanisławów Pierwszy
Prezes:
Szewczyk Piotr
Sektor:
Urządzenia elektryczne
NIP:
1251178954
Regon:
017370070
KRS:
0000346520
ISIN:
PLAPSEN00011
Kontakt
aps@apsenergia.pl
E-mail
sekretariat@apsenergia.pl
E-mail
+48 22 762 00 00
Telefon
+48 22 762 00 01
Faks
Skład zarządu
Nazwisko i imię
Funkcja
Szewczyk Piotr
Prezes Zarządu
Szumowski Paweł
Wiceprezes Zarządu
Stępniewicz Hubert
Wiceprezes Zarządu
Skład rady nadzorczej
Nazwisko i imię
Funkcja
Tenderenda Dariusz
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Malesa Henryk
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Janulewicz-Szewczyk Aleksandra
Sekretarz Rady Nadzorczej
Jastrzębski Marcin
Członek Rady Nadzorczej
Kaczmarczyk Krzysztof
Członek Rady Nadzorczej
Lemiesz Barbara
Członek Rady Nadzorczej
Akcjonariat
Nazwa
Liczba akcji
Liczba głosów
Antoni Dmowski
7 889 772 (27,99%)
7 889 772 (27,99%)
Piotr Szewczyk
7 890 114 (27,99%)
7 890 114 (27,99%)
Paweł Szumowski
7 890 114 (27,99%)
7 890 114 (27,99%)
Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
1 613 294 (5,72%)
1 613 294 (5,72%)
Pozostali akcjonariusze
2 902 200 (10,31%)
2 902 200 (10,31%)

Wiadomości - giełda