BBI Development SA

(BBD) 4,9200 -0,0100 -0,2% 30.11.2023 17:00
Dane szczegółowe
Nazwa spółki:
BBI Development Spółka Akcyjna
Adres:
ul. Puławska 2 - Plac Unii, Budynek A, 02-566 Warszawa
Prezes:
Skotnicki Michał
Sektor:
Nieruchomości
NIP:
5261022256
Regon:
010956222
KRS:
0000033065
ISIN:
PLNFI1200018
Kontakt
biuro@bbidevelopment.pl
E-mail
+48 22 204 00 40
Telefon
+48 22 204 00 41
Faks
Skład zarządu
Nazwisko i imię
Funkcja
Skotnicki Michał
Prezes Zarządu
Szczepański Rafał
Wiceprezes Zarządu
Litwiński Piotr
Członek Zarządu Dyrektor Finansowy
Tyszkiewicz Krzysztof
Członek Zarządu
Skład rady nadzorczej
Nazwisko i imię
Funkcja
Turno Paweł
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Matusiak Maciej
Sekretarz Rady Nadzorczej
Żbikowski Karol
Członek Rady Nadzorczej
Lebiedziński Artur
Członek Rady Nadzorczej
Napiórkowski Wojciech
Członek Rady Nadzorczej
Akcjonariat
Nazwa
Liczba akcji
Liczba głosów
Rafał Szczepański
1 033 977 (10,2%)
1 033 977 (10,2%)
Michał Skotnicki
1 018 053 (10,05%)
1 018 053 (10,05%)
Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
1 003 649 (9,9%)
1 003 649 (9,9%)
Krzysztof Tyszkiewicz
998 967 (9,86%)
998 967 (9,86%)
Pozostali akcjonariusze
6 078 938 (59,99%)
6 078 938 (59,99%)

Wiadomości - giełda