Big Cheese Studio SA

(BCS) 22,4000 -1,6000 -6,67% 04.12.2023 14:37
Dane szczegółowe
Nazwa spółki:
Big Cheese Studio Spółka Akcyjna
Adres:
ul. Wólczańska 143, 90-525 Łódź
Prezes:
Dębski Łukasz
Sektor:
Gry
NIP:
5213795368
Regon:
368343870
KRS:
0000867639
ISIN:
PLA340200015
Kontakt
investor@bigcheesestudio.com
Relacje Inwestorskie
contact@bigcheesestudio.com
E-mail
+48 516 001 111
Telefon
Skład zarządu
Nazwisko i imię
Funkcja
Dębski Łukasz
Prezes Zarządu
Skład rady nadzorczej
Nazwisko i imię
Funkcja
Kacperski Tomasz
Przewodniczący Rady Nadzorczej Niezależny, Członek Komitetu Audytu
Karbowski Piotr
Członek Rady Nadzorczej
Kowalczyk Andrzej
Członek Rady Nadzorczej Niezależny, Członek Komitetu Audytu
Myśko-Lisowska Mirosława
Członek Rady Nadzorczej
Akcjonariat
Nazwa
Liczba akcji
Liczba głosów
PlayWay S.A.
2 202 736 (53,27%)
2 202 736 (53,27%)
Leszek Lisowski
205 902 (4,98%)
205 902 (4,98%)
Pozostali akcjonariusze
1 726 362 (41,75%)
1 726 362 (41,75%)

Wiadomości - giełda