Biomed-Lublin WSiS SA

(BML) 4,5780 -0,0620 -1,34% 05.12.2023 16:42
Dane szczegółowe
Nazwa spółki:
"Biomed-Lublin" Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
Adres:
ul. Uniwersytecka 10, 20-029 Lublin
Prezes:
Starkowicz Mieczysław
Sektor:
Produkcja leków
NIP:
7122591951
Regon:
431249645
KRS:
0000373032
ISIN:
PLBMDLB00018
Kontakt
kontakt@biomedlublin.com
E-mail
mmakarczyk@biomedlublin.com
Michał Makarczyk, Kontakt dla inwestorów
+48 81 533 82 21
Telefon
+48 81 533 80 60
Faks
media@biomedlublin.com
E-mail
Skład zarządu
Nazwisko i imię
Funkcja
Starkowicz Mieczysław
Prezes Zarządu
Winkler Jakub
Członek Zarządu ds. Organizacyjnoprawnych
Skład rady nadzorczej
Nazwisko i imię
Funkcja
Błaszczak Jarosław
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Napióra Wiktor
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Sierocki Waldemar
Sekretarz Rady Nadzorczej
Kucowicz Dariusz
Członek Rady Nadzorczej
Pamperin Dirk
Członek Rady Nadzorczej
Miterski Konrad
Członek Rady Nadzorczej
Siedlar Maciej
Członek Rady Nadzorczej
Korniluk Maciej
Członek Rady Nadzorczej
Akcjonariat
Nazwa
Liczba akcji
Liczba głosów
Dariusz Kucowicz z podmiotami zależnymi
5 841 685 (8,31%)
10 614 690 (11,97%)
Wiktor Napióra
5 031 303 (7,16%)
9 804 308 (11,06%)
Waldemar Sierocki
4 790 504 (6,82%)
9 325 588 (10,52%)
Przemysław Sierocki
4 785 083 (6,81%)
9 082 243 (10,24%)
Organizacja Polskich Dystrybutorów Farmaceutycznych S.A.
5 036 727 (7,17%)
5 036 727 (5,68%)
Pozostali akcjonariusze
44 775 108 (63,73%)
44 810 108 (50,53%)

Wiadomości - giełda

Biomedlub - przedsiębiorstwo farmaceutyczne i biotechnologiczne na miarę XXI wieku

Biomedlub i jego historia

Pełna nazwa Biomedlub to "Biomed ? Lublin" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. Jest to przedsiębiorstwo farmaceutyczne i biotechnologiczne, które zajmuje się wytwarzaniem różnych preparatów i wyrobów medycznych i odczynników laboratoryjnych. Poza tym spółka opracowuje innowacyjne produkty lecznicze i prowadzi badania kliniczne we współpracy z ośrodkami naukowymi i medycznymi. Na rynku polskim istnieje od 1944 r. Wtedy bowiem, a dokładniej w dniu 4 grudnia 1944 r., przy Państwowym Zakładzie Higieny w Lublinie uruchomiono Laboratorium Produkcji Szczepionki przeciwko Durowi Plamistemu, a niedługo potem - Zakład Produkcji Surowic i Szczepionek. W 1951 r. dochodzi do wyodrębnienia z Państwowego Zakładu Higieny obu zakładów, które zaczynają funkcjonować jako Lubelska Wytwórnia Surowic i Szczepionek. W latach 50. XX w. podmiot dynamicznie się rozwija. W 1959 r. organizowana jest produkcja szczepionki Polio oraz powstaje preparat Lakcid. W 1960 r. zmieniona została nazwa na Wytwórnię Surowic i Szczepionek w Lublinie. W dniu 30 grudnia 1999 r. powstaje spółka "Biomed" Wytwórnia Surowic i Szczepionek Sp. z o.o. z/s w Lublinie. Następnie w dniu 13 grudnia 2010 r. zarejestrowana została zmiana nazwy i formy prawnej. Od teraz wytwórnia nazywa się "BIOMED - LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.

Biomedlub i notowania

Spółka dokonała przekształcenia w grudniu 2010 r. z uwagi na chęć wejścia na giełdę. Biomedlub ma notowania od lipca 2011 r., gdzie pojawił się na rynku New Connect.

Biomedlub a GPW

"BIOMED - LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A., w skrócie Biomedlub, na GPW czyli Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie pojawiła się w dniu 30 stycznia 2015 r.

Biomedlub - dywidenda, czy była wypłacana?

Dla wielu inwestorów istotne znaczenie ma, czy spółka, na którą chcą przeznaczyć środki pieniężne, wypłaca dywidendy. Dywidendą bowiem jest zysk, który może otrzymać posiadacz akcji w spółce akcyjnej czy też wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zasady dla wypłat w spółce akcyjnej są tożsame z tymi obowiązującymi dla spółki komandytowo - akcyjnej. Do wypłat nie zawsze dochodzi, ponieważ władze spółki mogą podjąć uchwałę o przeznaczeniu zysku np. na kapitał zapasowy, dalszy rozwój działalności czy pokrycie strat. W przypadku "BIOMED - LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A., czyli Biomedlub, dywidenda dotychczas nie była wypłacana.

Biomedlub - jak kupić akcje?

Jednym z podmiotów, którym interesują się inwestorzy, jest Biomedlub. Jak kupić akcje, jeśli interesujemy się tą spółką? Przede wszystkim należy poszukać zaufanego i polecanego domu maklerskiego. Następnie należy założyć rachunek maklerski. Niektóre banki umożliwiają aktywowanie takiej opcji przy zwykłym rachunku bankowym. Kolejną czynnością jest wpłacenie określonej kwoty na poczet zakupu akcji. Można skorzystać z pomocy maklera, który wyszuka interesujące papiery wartościowe, tu należące do "BIOMED - LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. Należy zawsze pamiętać, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem.