BNP Paribas BP SA

(BNP) 82,6000 +1,6000 +1,98% 05.12.2023 17:01
Dane szczegółowe
Nazwa spółki:
BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna
Adres:
ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa
Prezes:
Gdański Przemysław
Sektor:
Banki
NIP:
5261008546
Regon:
010778878
KRS:
0000011571
ISIN:
PLBGZ0000010
Kontakt
relacjeinwestorskie@bnpparibas.pl
Biuro Relacji Inwestorskich
+48 22 56 21 696
Katarzyna Tatara, Dyrektorka Biura Relacji Inwestorskich
+48 22 56 21 738
Konrad Anczaruk, Starszy Ekspert ds. Relacji Inwestorskich
+48 22 56 21 763
Izabela Święs-Szywacz, Ekspertka ds. Relacji Inwestorskich
+48 698 823 857
Monika Zaręba-Kuszaj, Ekspertka ds. Relacji Inwestorskich
+48 22 566 99 99
Infolinia
Skład zarządu
Nazwisko i imię
Funkcja
Gdański Przemysław
Prezes Zarządu
Nowicka Magdalena
Wiceprezes Zarządu ds. Nowych Technologii i Cyberbezpieczeństwa
Wolska Agnieszka
Wiceprezes Zarządu ds. Bankowości MŚP i Korporacyjnej
Aranda Jean-Charles
Wiceprezes Zarządu ds. Finansów
Boulanger André
Wiceprezes Zarządu ds. Bankowości CIB
Gdański Przemysław
Wiceprezes Zarządu ds. Bankowości Detalicznej i Biznesowej
Kembłowski Wojciech
Wiceprezes Zarządu ds. Ryzyka
Łabno Kazimierz
Wiceprezes Zarządu ds. Operacji i Wsparcia Biznesu
Radin Volodymyr
Wiceprezes Zarządu ds. Bankowości Personal Finance
Skład rady nadzorczej
Nazwisko i imię
Funkcja
Stańczak-Wuczyńska Lucyna
Przewodnicząca Rady Nadzorczej Niezależna
Sabet Jean-Paul
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Benaroya Francois
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Bauc Jarosław
Członek Rady Nadzorczej Niezależny
Chruściak Małgorzata
Członkini Rady Nadzorczej Niezależna
Conti Géraldine
Członek Rady Nadzorczej
Dziewguć Magdalena
Członkini Rady Nadzorczej Niezależna
Metz Vincent
Członek Rady Nadzorczej
Mietkowski Piotr
Członek Rady Nadzorczej
Pauwels Khatleen
Członkini Rady Nadzorczej
Warych Mariusz
Członek Rady Nadzorczej Niezależny
Akcjonariat
Nazwa
Liczba akcji
Liczba głosów
BNP Paribas
93 501 327 (63,35%)
93 501 327 (63,35%)
BNP Paribas Fortis NV/SA
35 490 226 (24,05%)
35 490 226 (24,05%)
Pozostali akcjonariusze
18 601 597 (12,6%)
18 601 597 (12,6%)

Wiadomości - giełda