CPD SA

(CPD) 4,5300 0,0000 0% 04.12.2023 11:29
Dane szczegółowe
Nazwa spółki:
CPD Spółka Akcyjna
Adres:
ul. Cybernetyki 7B, 02-677 Warszawa
Prezes:
Kingsnorth Colin
Sektor:
Nieruchomości
NIP:
6772286258
Regon:
120423087
KRS:
0000277147
ISIN:
PLCELPD00013
Kontakt
info@cpdsa.pl
E-mail
+48 22 321 05 00
Telefon
+48 22 321 05 01
Faks
Skład zarządu
Nazwisko i imię
Funkcja
Kingsnorth Colin
Prezes Zarządu
Wiczkowska Elżbieta
Członek Zarządu
Makarewicz Iwona
Członek Zarządu
Purcell John
Członek Zarządu
Skład rady nadzorczej
Nazwisko i imię
Funkcja
Pegge Andrew
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Oleś Wiesław
Sekretarz Rady Nadzorczej
Gronicki Mirosław
Członek Rady Nadzorczej Niezależny
Tomaszewski Emil
Członek Rady Nadzorczej Niezależny
Laskowski Krzysztof
Członek Rady Nadzorczej Niezależny
Akcjonariat
Nazwa
Liczba akcji
Liczba głosów
CPD S.A.
3 208 149 (35,78%)
3 208 149 (35,78%)
Meduvo Holding Ltd
1 326 439 (14,79%)
1 326 439 (14,79%)
Furseka Trading and Investments Ltd
1 281 944 (14,3%)
1 281 944 (14,3%)
QVT Family Office Fund LP
948 922 (10,58%)
948 922 (10,58%)
Ursus Capital Ltd
417 380 (4,66%)
417 380 (4,66%)
Familiar S.A.
408 706 (4,56%)
408 706 (4,56%)
POP Investments Ltd
366 672 (4,09%)
366 672 (4,09%)
Pozostali akcjonariusze
1 007 973 (11,24%)
1 007 973 (11,24%)

Wiadomości - giełda