Energa SA

(ENG) 9,4800 +0,3800 +4,18% 05.12.2023 16:33
Dane szczegółowe
Nazwa spółki:
Energa Spółka Akcyjna
Adres:
al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk
Prezes:
Paryła Zofia
Sektor:
Energetyka
NIP:
9570957722
Regon:
220353024
KRS:
0000271591
ISIN:
PLENERG00022
Kontakt
investor.relations@energa.pl
Relacje Inwestorskie
energa.sa@energa.pl
E-mail
+48 58 77 88 300
Telefon
+48 58 77 88 399
Faks
https://ir.energa.pl/
Relacje Inwestorskie
Skład zarządu
Nazwisko i imię
Funkcja
Paryła Zofia
Prezes Zarządu
Perlik Michał
Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych i Klimatu
Sikorska Adrianna
Wiceprezes Zarządu ds. Komunikacji
Szurski Janusz
Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych
Skład rady nadzorczej
Nazwisko i imię
Funkcja
Ziemiecka-Księżak Paula
Przewodniczący Rady Nadzorczej Niezależny
Piotrowska Agata
Członek Rady Nadzorczej
Terlikowska-Kulesza Agnieszka
Członek Rady Nadzorczej Niezależny
Kobyłkiewicz Sylwia
Członek Rady Nadzorczej
Dybowski Jarosław Piotr
Członek Rady Nadzorczej
Hajdas Barbara
Członek Rady Nadzorczej
Żyro Agnieszka
Członek Rady Nadzorczej
Kosztyła Paweł
Członek Rady Nadzorczej
Michalski Artur
Członek Rady Nadzorczej
Akcjonariat
Nazwa
Liczba akcji
Liczba głosów
PKN ORLEN S.A.
376 488 640 (90,92%)
521 416 640 (93,28%)
Pozostali akcjonariusze
37 578 474 (9,08%)
37 578 474 (6,72%)

Wiadomości - giełda