Enter Air SA

(ENT) 47,9000 +0,1000 +0,21% 05.12.2023 17:00
Dane szczegółowe
Nazwa spółki:
Enter Air Spółka Akcyjna
Adres:
ul. Komitetu Obrony Robotników 74, 02-146 Warszawa
Prezes:
Polaniecki Grzegorz Wojciech
Sektor:
Transport
NIP:
5272687350
Regon:
146414470
KRS:
0000441533
ISIN:
PLENTER00017
Kontakt
enterair@enterair.pl
E-mail
+48 22 355 15 70
Telefon
https://ir.enterair.pl/
Relacje Inwestorskie
Skład zarządu
Nazwisko i imię
Funkcja
Polaniecki Grzegorz Wojciech
Członek Zarządu
Kubrak Marcin Andrzej
Członek Zarządu
Kobielski Andrzej Przemysław
Członek Zarządu
Skład rady nadzorczej
Nazwisko i imię
Funkcja
Kubrak Ewa
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Braulińska-Wójcik Joanna Aleksandra
Członek Rady Nadzorczej Niezależny
Brukszo Paweł
Członek Rady Nadzorczej Niezależny
Jonca Adrian
Członek Rady Nadzorczej Niezależny
Kaczmarczyk Krzysztof
Członek Rady Nadzorczej Niezależny
Górski Dariusz
Członek Rady Nadzorczej Niezależny
Akcjonariat
Nazwa
Liczba akcji
Liczba głosów
Marcin Kubrak poprzez ENT Investments Limited
9 036 087 (51,51%)
9 036 087 (51,51%)
Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
1 874 000 (10,68%)
1 874 000 (10,68%)
Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
1 700 000 (9,69%)
1 700 000 (9,69%)
Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
1 170 132 (6,67%)
1 170 132 (6,67%)
Pozostali akcjonariusze
3 763 531 (21,45%)
3 763 531 (21,45%)

Wiadomości - giełda