Games Operators SA

(GOP) 27,0000 -0,7000 -2,53% 05.12.2023 15:53
Dane szczegółowe
Nazwa spółki:
Games Operators Spółka Akcyjna
Adres:
ul. Bukowińska 22B/501, 02-703 Warszawa
Prezes:
Gajewski Bartek
Sektor:
Gry
NIP:
5272755761
Regon:
363454286
KRS:
0000786056
ISIN:
PLGMSOP00019
Kontakt
contact@gameops.pl
E-mail
+48 782 344 221
Telefon
kuba@gameops.pl
Kontakt dla inwestorów
+48 665 454 709
Kontakt dla inwestorów
Skład zarządu
Nazwisko i imię
Funkcja
Gajewski Bartek
Prezes Zarządu
Ananicz Jakub
Członek Zarządu
Skład rady nadzorczej
Nazwisko i imię
Funkcja
Jagodzińska Martyna
Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Marszałkowski Jakub
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Dulska-Maksara Kamila
Członek Rady Nadzorczej
Karbowski Piotr
Członek Rady Nadzorczej
Bator Piotr
Członek Rady Nadzorczej
Akcjonariat
Nazwa
Liczba akcji
Liczba głosów
Bartłomiej Gajewski
2 286 150 (41,57%)
2 286 150 (41,57%)
PlayWay S.A.
2 001 000 (36,39%)
2 001 000 (36,39%)
Pozostali akcjonariusze
1 212 110 (22,04%)
1 212 110 (22,04%)

Wiadomości - giełda