JWW Invest SA

(JWW) 3,2400 0,0000 0% 05.12.2023 16:49
Dane szczegółowe
Nazwa spółki:
JWW Invest Spółka Akcyjna
Adres:
ul. Rolna 43b, 40-555 Katowice
Prezes:
Wcisło Wojciech
Sektor:
Urządzenia mechaniczne
NIP:
5213627116
Regon:
145995588
KRS:
0000410618
ISIN:
PLJWWNT00018
Kontakt
biuro@jwwinvest.pl
E-mail
+48 32 203 60 48
Telefon
+48 32 201 70 74
Faks
Skład zarządu
Nazwisko i imię
Funkcja
Wcisło Wojciech
Prezes Zarządu
Michna Robert
Wiceprezes Zarządu Dyrektor Techniczny
Wieczorek Adam
Członek Zarządu
Skład rady nadzorczej
Nazwisko i imię
Funkcja
Ryk Łukasz
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Bryndas Radosław
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Majowska Michalina
Członek Rady Nadzorczej
Zagórny Rafał
Członek Rady Nadzorczej
Skrobisz Robert
Członek Rady Nadzorczej
Akcjonariat
Nazwa
Liczba akcji
Liczba głosów
Wojciech Wcisło
5 600 000 (50,91%)
9 400 000 (63,51%)
Rafał Zagórny
4 587 395 (41,7%)
4 587 395 (31%)
Pozostali akcjonariusze
812 605 (7,39%)
812 605 (5,49%)

Wiadomości - giełda