KCI SA

(KCI) 0,9800 -0,0100 -1,01% 05.12.2023 17:01
Dane szczegółowe
Nazwa spółki:
KCI Spółka Akcyjna
Adres:
ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków
Prezes:
Łysek Piotr
Sektor:
Nieruchomości
NIP:
5510007742
Regon:
071011304
KRS:
0000112631
ISIN:
PLPONAR00012
Kontakt
biuro@kci.pl
E-mail
+48 12 632 13 50
Telefon
www.kci.pl
Link
Skład zarządu
Nazwisko i imię
Funkcja
Łysek Piotr
Prezes Zarządu
Skład rady nadzorczej
Nazwisko i imię
Funkcja
Hajdarowicz Dorota
Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Hajdarowicz Kazimierz
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Hajdarowicz Grzegorz
Członek Rady Nadzorczej
Bąk Dariusz
Członek Rady Nadzorczej
Zdebski Andrzej
Członek Rady Nadzorczej Niezależny
Cisło Grażyna
Członek Rady Nadzorczej Niezależny
Akcjonariat
Nazwa
Liczba akcji
Liczba głosów
Grzegorz Hajdarowicz wraz z Gremi Inwestycje S.A. i Gremi International S. a r.l.
43 021 561 (62,73%)
43 021 561 (62,73%)
Pozostali akcjonariusze
25 560 589 (37,27%)
25 560 589 (37,27%)

Wiadomości - giełda