KGL SA

(KGL) 14,4000 -0,4000 -2,7% 04.12.2023 09:00
Dane szczegółowe
Nazwa spółki:
KGL Spółka Akcyjna
Adres:
Mościska, ul. Postępu 20, 05-080 Izabelin
Prezes:
Gromkowski Krzysztof
Sektor:
Chemikalia
NIP:
1181624643
Regon:
017427662
KRS:
0000092741
ISIN:
PLKRKGL00012
Kontakt
info@kgl.pl
E-mail
+48 22 321 30 00
Telefon
katarzyna.luszczek-spychala@kgl.pl
Katarzyna Łuszczek-Spychała, Kierownik Biura Zarządu i Relacji Inwestorskich
http://relacje.kgl.pl/
Relacje Inwestorskie
Skład zarządu
Nazwisko i imię
Funkcja
Gromkowski Krzysztof
Prezes Zarządu
Okulus Zbigniew
Wiceprezes Zarządu
Skibiński Lech
Wiceprezes Zarządu
Strzelczak Ireneusz
Wiceprezes Zarządu
Skład rady nadzorczej
Nazwisko i imię
Funkcja
Dziekan Tomasz
Przewodniczący Rady Nadzorczej Niezależny, Członek Komitetu Audytu
Lebiedziński Artur
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Niezależny, Członek Komitetu Audytu
Skibińska Hanna
Członek Rady Nadzorczej
Gromkowska Lilianna
Członek Rady Nadzorczej
Okulus Bożena
Członek Rady Nadzorczej
Grzyb Bianka
Członek Rady Nadzorczej Członek Komitetu Audytu
Akcjonariat
Nazwa
Liczba akcji
Liczba głosów
Krzysztof Gromkowski
1 364 800 (19,29%)
2 367 088 (21,35%)
Ireneusz Strzelczak
1 364 800 (19,29%)
2 367 088 (21,35%)
Zbigniew Okulus
1 357 300 (19,18%)
2 359 588 (21,28%)
Lech Skibiński
1 342 300 (18,97%)
2 344 588 (21,15%)
Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
584 000 (8,25%)
584 000 (5,27%)
Piotr Nadolski
568 221 (8,03%)
568 221 (5,13%)
Pozostali akcjonariusze
495 201 (6,99%)
495 201 (4,47%)

Wiadomości - giełda