Kruk SA

(KRU) 465,6000 +3,4000 +0,74% 04.12.2023 14:49
Dane szczegółowe
Nazwa spółki:
"Kruk" Spółka Akcyjna
Adres:
ul. Wołowska 8, 51-116 Wrocław
Prezes:
Krupa Piotr
Sektor:
Wierzytelności
NIP:
8942389605
Regon:
931189985
KRS:
0000240829
ISIN:
PLKRK0000010
Kontakt
ir@kruksa.pl
Relacje Inwestorskie
+48 71 790 28 00
Telefon
+48 801 88 57 85
Telefon
info@kruksa.pl
E-mail
+48 71 790 22 13
Tomasz Kałuziak, Dyrektor obszaru relacji inwestorskich i rozwoju
+48 71 790 22 80
Anna Kowalczyk, Menadżer ds. relacji inwestorskich i rozwoju
Skład zarządu
Nazwisko i imię
Funkcja
Krupa Piotr
Prezes Zarządu
Kowalewski Piotr
Członek Zarządu
Okarma Urszula
Członek Zarządu
Zasępa Michał
Członek Zarządu
Łodygowski Adam
Członek Zarządu
Skład rady nadzorczej
Nazwisko i imię
Funkcja
Stępniak Piotr
Przewodniczący Rady Nadzorczej Członek Komitetu Audytu
Kawalec Krzysztof
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Członek Komitetut Wynagrodzeń i Nominacji, Członek Komitetut Finansów i Budżetu
Beuch Katarzyna
Członek Rady Nadzorczej Przewodnicząca Komitetu Audytu
Radkowska-Świętoń Ewa
Członek Rady Nadzorczej Członek Komitetu Audytu, Przewodnicząca Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji, Członek Komitetu Finansów i Budżetu
Szczepiórkowski Piotr
Członek Rady Nadzorczej Członek Komitetu Audytu, Członek Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji
Stelmach Beata
Członek Rady Nadzorczej Przewodnicząca Komitetu Finansów i Budżetu
Felczak-Poturnicka Izabela
Członek Rady Nadzorczej
Akcjonariat
Nazwa
Liczba akcji
Liczba głosów
Piotr Krupa
1 776 813 (9,2%)
1 776 813 (9,2%)
Pozostali Członkowie Zarządu
227 328 (1,18%)
227 328 (1,18%)
Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
2 763 000 (14,3%)
2 763 000 (14,3%)
Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A.
2 359 217 (12,21%)
2 359 217 (12,21%)
Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A.
1 507 000 (7,8%)
1 507 000 (7,8%)
Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
1 140 500 (5,9%)
1 140 500 (5,9%)
Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
1 595 950 (8,26%)
1 595 950 (8,26%)
Pozostali akcjonariusze
7 948 982 (41,15%)
7 948 982 (41,15%)

Wiadomości - giełda