Lokum Deweloper SA

(LKD) 23,4000 -0,2000 -0,85% 05.12.2023 09:00
Dane szczegółowe
Nazwa spółki:
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna
Adres:
ul. Krawiecka 1, lok. 101, 50-148 Wrocław
Prezes:
Kuźniar Bartosz
Sektor:
Nieruchomości
NIP:
8992725235
Regon:
021677137
KRS:
0000392828
ISIN:
PLLKMDW00049
Kontakt
relacje.inwestorskie@lokumdeweloper.pl
Relacje Inwestorskie
info@lokumdeweloper.pl
E-mail
+48 71 796 66 66
Telefon
+48 801 000 266
Telefon
+48 71 724 24 70
Faks
Skład zarządu
Nazwisko i imię
Funkcja
Kuźniar Bartosz
Prezes Zarządu
Dotkuś Tomasz
Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
Skład rady nadzorczej
Nazwisko i imię
Funkcja
Olczyk Dariusz
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Olczyk Jan
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Sekretarz Komitetu Audytu
Król Arkadiusz
Sekretarz Rady Nadzorczej
Krzesiak Bartosz
Członek Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu
Sawicka Emilia
Członek Rady Nadzorczej Przewodnicząca Komitetu Audytu
Akcjonariat
Nazwa
Liczba akcji
Liczba głosów
Dariusz Olczyk wraz z Nasze Pasaże S.A.
12 844 690 (71,36%)
12 844 690 (71,36%)
Bartosz Kuźniar
2 956 597 (16,43%)
2 956 597 (16,43%)
Pozostali akcjonariusze
2 198 713 (12,21%)
2 198 713 (12,21%)

Wiadomości - giełda