MDI Energia SA

(MDI) 1,6500 +0,1000 +6,45% 05.12.2023 15:25
Dane szczegółowe
Nazwa spółki:
MDI Energia Spółka Akcyjna
Adres:
ul. Wał Miedzeszyński 608, 03-994 Warszawa
Prezes:
Sochacki Grzegorz
Sektor:
Energetyka
NIP:
5261033372
Regon:
010960117
KRS:
0000029456
ISIN:
PLNFI1000012
Kontakt
biuro@mdienergia.pl
E-mail
+48 22 376 68 50
Telefon
+48 22 376 68 51
Faks
Skład zarządu
Nazwisko i imię
Funkcja
Sochacki Grzegorz
Prezes Zarządu
Gajek Piotr
Wiceprezes Zarządu
Skwarek Przemysław
Członek Zarządu
Skład rady nadzorczej
Nazwisko i imię
Funkcja
Wikaliński Jarosław
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Barłowski Michał
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Karasiński Jarosław
Sekretarz Rady Nadzorczej
Kubica Grzegorz
Członek Rady Nadzorczej
Iwaszkiewicz Marcin
Członek Rady Nadzorczej
Akcjonariat
Nazwa
Liczba akcji
Liczba głosów
IPOPEMA 12 FIZ Aktywów Niepublicznych
30 181 613 (65,46%)
30 181 613 (65,46%)
Grzegorz Sochacki
4 680 000 (10,15%)
4 680 000 (10,15%)
MDI Energia S.A.
3 999 965 (8,68%)
3 999 965 (8,68%)
Pozostali akcjonariusze
7 246 928 (15,71%)
7 246 928 (15,71%)

Wiadomości - giełda