Medinice SA

(ICE) 10,1000 +0,6600 +6,99% 04.12.2023 14:20
Dane szczegółowe
Nazwa spółki:
Medinice Spółka Akcyjna
Adres:
ul. Hankiewicza 2, 02-103 Warszawa
Prezes:
Choudhary Sanjeev
Sektor:
Medycyna i telemedycyna
NIP:
6631868308
Regon:
260637552
KRS:
0000443282
ISIN:
PLMDNCE00016
Kontakt
investor@medinice.pl
Relacje Inwestorskie
biuro@medinice.pl
E-mail
+48 725 500 051
Telefon
Skład zarządu
Nazwisko i imię
Funkcja
Choudhary Sanjeev
Prezes Zarządu
Dorynek Arkadiusz
Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
Skład rady nadzorczej
Nazwisko i imię
Funkcja
Bogdańska Joanna
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Szymanowski Bogdan
Członek Rady Nadzorczej
Wróblewski Wojciech
Członek Rady Nadzorczej
Rosińska Agnieszka
Członek Rady Nadzorczej
Gołębicki Marcin
Członek Rady Nadzorczej
Akcjonariat
Nazwa
Liczba akcji
Liczba głosów
Sanjeev Choudhary
1 502 985 (23,91%)
1 502 985 (23,91%)
Piotr Suwalski
472 408 (7,52%)
472 408 (7,52%)
Sebastian Stec
444 102 (7,07%)
444 102 (7,07%)
Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
331 155 (5,27%)
331 155 (5,27%)
Pozostali akcjonariusze
3 534 425 (56,23%)
3 534 425 (56,23%)

Wiadomości - giełda