Mex Polska SA

(MEX) 3,8900 +0,1900 +5,14% 04.12.2023 10:01
Dane szczegółowe
Nazwa spółki:
"Mex Polska" Spółka Akcyjna
Adres:
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25, 92-248 Łódź
Prezes:
Kowalewski Paweł Jerzy
Sektor:
Gastronomia
NIP:
7251967625
Regon:
100475941
KRS:
0000299283
ISIN:
PLMEXPL00010
Kontakt
biuro@mexpolska.pl
E-mail
+48 42 634 67 30
Telefon
+48 42 634 67 53
Faks
Skład zarządu
Nazwisko i imię
Funkcja
Kowalewski Paweł Jerzy
Prezes Zarządu
Domżał Andrzej
Wiceprezes Zarządu
Walczak Paulina
Wiceprezes Zarządu
Kowalik Dariusz
Członek Zarządu
Skład rady nadzorczej
Nazwisko i imię
Funkcja
Likus Wiesław
Przewodniczący Rady Nadzorczej Członek Komitetu Audytu
Wójcik Hieronim
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Przewodniczący Komitetu Audytu
Osojca Barbara
Członek Rady Nadzorczej
Agier Barbara
Członek Rady Nadzorczej
Sobczak Wojciech
Członek Rady Nadzorczej
Akcjonariat
Nazwa
Liczba akcji
Liczba głosów
Andrzej Domżał wraz z Milduks Limited
2 895 369 (37,77%)
2 895 369 (37,77%)
Joanna Kowalewska
655 678 (8,55%)
655 678 (8,55%)
Familiar S.A. SICAV-SIF
491 017 (6,41%)
491 017 (6,41%)
Formonar Investments Limited
402 000 (5,24%)
402 000 (5,24%)
Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
383 272 (5%)
383 272 (5%)
Pozostali akcjonariusze
2 838 100 (37,03%)
2 838 100 (37,03%)

Wiadomości - giełda