Novita SA

(NVT) 128,0000 -1,0000 -0,78% 04.12.2023 14:09
Dane szczegółowe
Nazwa spółki:
"Novita" Spółka Akcyjna
Adres:
ul. Dekoracyjna 3, 65-722 Zielona Góra
Prezes:
Muzioł Radosław
Sektor:
Tekstylia
NIP:
9290094094
Regon:
970307115
KRS:
0000013306
ISIN:
PLNVITA00018
Kontakt
relacjeinwestorskie@novita.com.pl
Relacje Inwestorskie
novita@novita.com.pl
E-mail
+48 68 456 15 00
Telefon
+48 68 456 13 51
Faks
Skład zarządu
Nazwisko i imię
Funkcja
Muzioł Radosław
Prezes Zarządu
Rękosiewicz Jakub
Członek Zarządu Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych
Finkelstein Shlomo
Członek Zarządu
Gabay Rami
Członek Zarządu
Skład rady nadzorczej
Nazwisko i imię
Funkcja
Maor Eyal
Przewodniczący Rady Nadzorczej Członek Komitetu Audytu
Mansoor Uriel
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Tzkhori Ohad
Członek Rady Nadzorczej Niezależny, Przewodniczący Komitetu Audytu
Piczak Janusz
Członek Rady Nadzorczej
Ella Ilanit
Członek Rady Nadzorczej Niezależny, Członek Komitetu Audytu
Akcjonariat
Nazwa
Liczba akcji
Liczba głosów
Vaporjet Ltd poprzez Tebesa sp. z o.o.
1 602 719 (64,11%)
1 602 719 (64,11%)
Janusz Piczak wraz z Finveco sp. z o.o.
691 000 (27,64%)
691 000 (27,64%)
Pozostali akcjonariusze
206 281 (8,25%)
206 281 (8,25%)

Wiadomości - giełda