PKB Pekabex SA

(PBX) 21,6000 +0,2000 +0,93% 04.12.2023 14:46
Dane szczegółowe
Nazwa spółki:
Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex Spółka Akcyjna
Adres:
ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań
Prezes:
Jędrzejowski Robert
Sektor:
Budownictwo
NIP:
7770000844
Regon:
630007106
KRS:
0000109717
ISIN:
PLPKBEX00072
Kontakt
info@pekabex.pl
E-mail
+48 61 821 04 00
Telefon
+48 61 822 11 42
Faks
Skład zarządu
Nazwisko i imię
Funkcja
Jędrzejowski Robert
Prezes Zarządu
Borek Przemysław Adam
Wiceprezes Zarządu
Żaczek Beata
Wiceprezes Zarządu
Seremet Tomasz
Członek Zarządu
Skład rady nadzorczej
Nazwisko i imię
Funkcja
Taracha Piotr
Przewodniczący Rady Nadzorczej Niezależny
Cyburt Piotr
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Niezależny
Grabski Maciej
Członek Rady Nadzorczej
Grabski Stefan
Członek Rady Nadzorczej
Klimczyk Ryszard
Członek Rady Nadzorczej
Kula Lesław
Członek Rady Nadzorczej Niezależny
Akcjonariat
Nazwa
Liczba akcji
Liczba głosów
Maciej Grabski z podmiotami zależnymi
10 474 235 (42,19%)
10 474 235 (42,19%)
Cantorelle Limited
2 958 170 (11,92%)
2 958 170 (11,92%)
Fernik Holdings Limited
2 029 382 (8,17%)
2 029 382 (8,17%)
Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
1 360 000 (5,48%)
1 360 000 (5,48%)
Pozostali akcjonariusze
8 004 725 (32,24%)
8 004 725 (32,24%)

Wiadomości - giełda