Polwax SA

(PWX) 1,9850 -0,0450 -2,22% 04.12.2023 14:23
Dane szczegółowe
Nazwa spółki:
Polwax Spółka Akcyjna
Adres:
ul. 3 Maja 101, 38-200 Jasło
Prezes:
Szlęzak Dariusz
Sektor:
Chemikalia
NIP:
6852014881
Regon:
370490581
KRS:
0000421781
ISIN:
PLPOLWX00026
Kontakt
inwestor@polwax.pl
Relacje Inwestorskie
biuro@polwax.pl
E-mail
+48 13 4466 241
Telefon
+48 13 4466 252
Faks
https://inwestor.polwax.pl/
Relacje Inwestorskie
Skład zarządu
Nazwisko i imię
Funkcja
Szlęzak Dariusz
Prezes Zarządu
Świć Jarosław
Członek Zarządu
Skład rady nadzorczej
Nazwisko i imię
Funkcja
Hoffmann Wojciech
Przewodniczący Rady Nadzorczej Niezależny
Syzdek Zbigniew
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Niezależny, Przewodniczący Komitetu Audytu
Łanoszka Adam
Członek Rady Nadzorczej
Wydmański Krzysztof
Członek Rady Nadzorczej Niezależny, Członek Komitetu Audytu
Wnorowski Michał
Członek Rady Nadzorczej Niezależny, Członek Komitetu Audytu
Akcjonariat
Nazwa
Liczba akcji
Liczba głosów
Leszek Sobik wraz z ?Sobik? Zakład Produkcyjny
6 992 114 (22,63%)
8 190 327 (25,24%)
Krzysztof Moska
7 351 890 (23,79%)
7 352 890 (22,66%)
Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
2 100 000 (6,8%)
2 100 000 (6,47%)
Adam Łanoszka
1 622 757 (5,25%)
1 622 757 (5%)
Pozostali akcjonariusze
12 833 239 (41,53%)
13 183 253 (40,63%)

Wiadomości - giełda