Protektor SA

(PRT) 1,9280 +0,0260 +1,37% 05.12.2023 16:44
Dane szczegółowe
Nazwa spółki:
Protektor Spółka Akcyjna
Adres:
ul. Vetterów 24A-24B, 20-277 Lublin
Prezes:
Malicki Tomasz
Sektor:
Odzież i obuwie
NIP:
7120102959
Regon:
430068516
KRS:
0000033534
ISIN:
PLLZPSK00019
Kontakt
info@protektorsa.pl
E-mail
+48 81 532 22 31
Telefon
+48 81 532 02 00
Faks
sekretariat@protektorsa.pl
E-mail
Skład zarządu
Nazwisko i imię
Funkcja
Malicki Tomasz
Prezes Zarządu
Gajdziński Kamil
Członek Zarządu
Skład rady nadzorczej
Nazwisko i imię
Funkcja
Formela Dariusz
Przewodniczący Rady Nadzorczej Członek Komitetu Audytu
Kasperek Andrzej
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Młotek-Kucharczyk Marek
Sekretarz Rady Nadzorczej Przewodniczący Komitetu Audytu
Palejko Jarosław
Członek Rady Nadzorczej Członek Komitetu Audytu
Matan Krzysztof
Członek Rady Nadzorczej
Akcjonariat
Nazwa
Liczba akcji
Liczba głosów
Luma Holding Limited
6 113 987 (32,14%)
6 113 987 (32,14%)
Porozumienie Akcjonariuszy: Piotr Szostak, Mariusz Szymula, Andrzej Kasperek, Tomasz Filipiak, Marcin Filipiak, MSU S.A.
5 087 212 (26,74%)
5 087 212 (26,74%)
Porozumienie Akcjonariuszy: PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., PKO Parasolowy FIO, Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód - Zachód FIZ, PKO Europa Wschód - Zachód FIZ
1 652 632 (8,69%)
1 652 632 (8,69%)
Pozostali akcjonariusze
6 167 769 (32,43%)
6 167 769 (32,43%)

Wiadomości - giełda