Quercus TFI SA

(QRS) 4,7800 +0,0500 +1,06% 04.12.2023 11:37
Dane szczegółowe
Nazwa spółki:
Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
Adres:
ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
Prezes:
Buczek Sebastian
Sektor:
Inwestycje
NIP:
1080003520
Regon:
141085990
KRS:
0000288126
ISIN:
PLQRCUS00012
Kontakt
relacje.Inwestorskie@quercustfi.pl
Relacje Inwestorskie
+48 22 205 30 32
Kontakt dla inwestorów
biuro@quercustfi.pl
E-mail
+48 22 205 30 00
Telefon
+48 22 205 30 01
Faks
Skład zarządu
Nazwisko i imię
Funkcja
Buczek Sebastian
Prezes Zarządu
Paderewski Artur
Wiceprezes Zarządu
Płuska Piotr
Wiceprezes Zarządu
Cichoń Paweł
Wiceprezes Zarządu
Pasternok Paweł
Wiceprezes Zarządu
Klimczak Maciej
Członek Zarządu
Skład rady nadzorczej
Nazwisko i imię
Funkcja
Sanowski Paweł
Przewodniczący Rady Nadzorczej Niezależny, Przewodniczący Komitetu Audytu
Nowicki Janusz
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Niezależny, Członek Komitetu Audytu
Cieślik Jerzy
Członek Rady Nadzorczej Członek Komitetu Audytu
Olczyk Dariusz
Członek Rady Nadzorczej Niezależny
Prysak Dawid
Członek Rady Nadzorczej
Akcjonariat
Nazwa
Liczba akcji
Liczba głosów
Sebastian Buczek
6 714 315 (11,89%)
6 714 315 (11,89%)
Jakub Głowacki wraz z Jakub Głowacki sp. k
9 079 707 (16,07%)
9 079 707 (16,07%)
Betplay Capital Sp. z o.o.
5 102 403 (9,03%)
5 102 403 (9,03%)
Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
4 097 000 (7,25%)
4 097 000 (7,25%)
Q1 FIZ
3 507 576 (6,21%)
3 507 576 (6,21%)
Anna Buczek
3 409 493 (6,04%)
3 409 493 (6,04%)
Pozostali akcjonariusze
24 577 993 (43,51%)
24 577 993 (43,51%)

Wiadomości - giełda