Rainbow Tours SA

(RBW) 47,1000 -0,6000 -1,26% 05.12.2023 15:51
Dane szczegółowe
Nazwa spółki:
Rainbow Tours Spółka Akcyjna
Adres:
ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź
Prezes:
Baszczyński Grzegorz
Sektor:
Biura podróży
NIP:
7251868136
Regon:
473190014
KRS:
0000178650
ISIN:
PLRNBWT00031
Kontakt
ir@R.pl
Relacje Inwestorskie
sekretariat@r.pl
E-mail
+48 42 680 38 20
Telefon
+48 42 680 38 89
Faks
https://ir.r.pl/
Relacje Inwestorskie
Skład zarządu
Nazwisko i imię
Funkcja
Baszczyński Grzegorz
Prezes Zarządu
Burwicz Piotr
Członek Zarządu
Puchałka Jakub
Członek Zarządu
Szczechura Maciej
Członek Zarządu
Skład rady nadzorczej
Nazwisko i imię
Funkcja
Walczak Paweł
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Niewiadomski Paweł
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Czapla Tomasz
Członek Rady Nadzorczej
Kulesza Monika
Członkini Rady Nadzorczej Niezależna
Pietras Paweł
Członek Rady Nadzorczej Niezależny
Stępień-Andrzejewska Joanna
Członkini Rady Nadzorczej
Talarek Remigiusz
Członek Rady Nadzorczej
Akcjonariat
Nazwa
Liczba akcji
Liczba głosów
Sławomir Wysmyk
1 868 346 (12,84%)
3 428 346 (18,66%)
Grzegorz Baszczyński poprzez Flyoo Sp. z o.o.
1 580 000 (10,86%)
2 435 000 (13,25%)
Remigiusz Talarek poprzez Elephant Capital Sp. z o.o.
1 645 000 (11,3%)
2 345 000 (12,76%)
Tomasz Czapla poprzez TCZ Holding Sp. z o.o.
1 335 000 (9,17%)
2 035 000 (11,07%)
Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
1 718 000 (11,81%)
1 718 000 (9,35%)
Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
1 008 459 (6,93%)
1 008 459 (5,49%)
Pozostali akcjonariusze
5 397 195 (37,09%)
5 407 195 (29,42%)

Wiadomości - giełda